FELLES INDUSTRINETTVERK FOR KOMMUNENE I ELVERUMSREGIONEN

Prosjektleder Regine Behrens Dyreng: – Bedriftene i kommunene går sammen om å opprettholde og skape nye arbeidsplasser og vekst innen bærekraftig, kommersiell industri. De tenker gjennom og har fokus på miljø, samfunn og økonomi – det er klokt!

6 kloke i startgropa

Publisert

"Dette har vi prøvd før". Enkelte av kommunene i Elverumregionen var skeptiske til forslaget fra Klosser Innovasjon om å starte et felles industrinettverk for Elverum, Våler, Åmot, Trysil, Engerdal og Stor-Elvdal. 

Nå har vinden snudd og 18 bedrifter er medlemmer i det nyetablerte 6Kloke. Og det er bare foreløpig, tror prosjektleder Regine Behrens Dyreng fra Klosser Resiliens.

7 sterke var modell

Det var på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune at Klosser Innovasjon for to og et halvt år tilbake startet jobben med å etablere et nettverk sammen med de seks kommunenes næringsansvarlige og Høgskolen i Innlandet.

Modellen var industriklyngen 7 sterke i Kongsvingerregionen.

Skepsisen skyldtes at «dette hadde de prøvd før» og det «hadde ikke kommet noe ut av det.»

– Men da var nettverket mer som en sosial møteplass. De hadde ikke hatt et bredt faglig fokus som i 7 sterke. 

– Klokt valg

Klosser og Behrens Dyreng fikk snudd stemningen hos østerdølene. – De så at opplegget var noe de alle kunne dra nytte av. Bedriftene i kommunene går sammen om å opprettholde og skape nye arbeidsplasser og vekst innen bærekraftig, kommersiell industri. De tenker gjennom og har fokus på miljø, samfunn og økonomi – det er klokt!

Åpenhetsloven og miljøkrav

Nå er nettverket etablert. Med støtte fra Sør-Østerdal Interkommunale politiske råd til kompetanseheving og prosjektledelse, vil Dyreng bistå nettverket sammen med Asbjørn Lunde i Elverum Vekst.

– Bedriftene vil møte store utfordringer i årene som kommer fra EU-klassifiseringen innen miljøkrav og rapporteringen på dette. Vi får regelverk for de større bedriftene som skal levere dokumentasjon i forhold til Åpenhetsloven. I løpet av 2025 vil regler tre i kraft for små og mellomstore bedrifter. Investorer, forbrukere og banker er blant dem som vil stille krav når det gjelder bærekraft.

FORESTIA – ET STJERNEEKSEMPEL

Bedriftene er nødt til å forberede seg med andre ord:– Men det å tenke bærekraft handler også om å kunne gjøre smarte ting – spare ressurser, bruke ressursene lengre, tenke sirkulært løp. Det ligger mange nye forretningsmuligheter i dette også, – se bare på Forestia og resten av bedriftene på Braskereidfoss som jobber sammen i Sirkulære Solør. Arbeidetsom gjøres der er stjerneeksempel på sirkulærøkonomi.

6 kloke og Sirkulære Solør har fått støtte av Innlandet Fylkeskommune til å gjennomføre Klosser Resiliens som er et bedriftsutviklingsprogram for enkeltbedrifter og klynger hvor bærekraft omdannes til innovasjonskraft. 

Du kan lese mer om 6 Kloke i magasinet Næring24.

Powered by Labrador CMS