MANGE BEKYMRINGER : Dyrere lån og høyere priser på mat og strøm er det som bekymrer ungdommen i Innlandet mest - tett etterfulgt av økt uro i verden og ødeleggelse av natur.

– Bedriftene kan løse mange bekymringer

Publisert

NHO har gjennomført årets UNG-undersøkelse. De unge gir uttrykk for mye uro og mange bekymringer. – Det er helt naturlig, kommenterer seniorrådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet. Hun mener bedriftene sitter på en del av løsningen. 

 Sju av ti Innlendinger i undersøkelsen er bekymret for økte priser på lån, mat og strøm, mens  seks  av ti er bekymret for økt uro i verden. Litt over halvparten er bekymret for ødeleggelse av natur og miljø. Litt under halvparten av respondentene er bekymret for spredning av falske nyheter og misinformasjon, for klimaendringer og for at sin generasjon får det dårligere enn den forrige.  

 

– Det er helt naturlig at flere unge er bekymret i disse tider. Bedriftene melder om dårligere markedsutsikter, og det fanges opp. Samtidig er det uro i verden med krig i Europa, lidelse på Gaza, klimaendringer, høye energipriser og stor prisstigning ellers, sier seniorrådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.

Bedriftene sitter på løsninger

Seks av ti av de unge i undersøkelsen sier at de viktigste for valg av jobb er at de kan jobbe med noe som interesserer dem.

Linn Alicia Slora Kristiansen.

 – De unge er opptatt av å velge en jobb der de kan få jobbe med noe som interesserer dem, samt at det er godt miljø. De mener også at trygg økonomi er viktigst for å sikre en god fremtid.

 Kristiansen mener bedriftene sitter på nøkkelen til å løse mange av bekymringene. 

 – Flere unge står utenfor arbeidslivet. Bedriftene tar et ansvar for å hjelpe de inn ved å skape trygge, gode jobber.

– Bedriftene har et stort ansvar

 Når det gjelder klimautfordringen har bedriftene et stort ansvar for å kutte utslipp slik at vi når 2030 målene.

 – Vi løser de store utfordringene best sammen, og det har vi vist godt gjennom de siste par årene. Vi løste Europas energiutfordringer etter Ukraina, vi håndterte Hans og vi har lange tradisjoner for å løse store utfordringer sammen. Det skal vi fortsette med, avslutter Kristiansen.

Powered by Labrador CMS