Bedriftene mangler kompetanse om kunstig intelligens

INNLANDET: 7 av 10 bedrifter oppgir at de mangler kompetanse for å implementere og bruke kunstig intelligens. 

– NHO mener norske virksomheter trenger bedre tilgang på riktig kompetanse, testsentre og nettverk, for å nyttiggjøre seg ulike bruksområder av KI best mulig, sier seniorrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen. 

NHOs ferske kompetansebarometer for 2023 viser at bedriftene mangler kompetanse for å implementere og bruke kunstig intelligens

- Kunstig intelligens viktig for vekst og konkurranseevne

· 41 % av bedriftene i undersøkelsen oppgir at kunstig intelligens vil være viktig for bedriftens fremtidige vekst og konkurranseevne.

· 39 prosent oppgir at kunstig intelligens vil endre oppgavene i bedriften.

· 12 prosent oppgir at de har implementert verktøy basert på kunstig intelligens i sin bedrift.

· 18 prosent oppgir at bruk av kunstig intelligens i sin bedrift er/vil være etisk utfordrende.

· 19 prosent oppgir at bruk av kunstig intelligens i sin bedrift er/vil være regulatorisk utfordrende (f.eks. personvern, opphavsrett).

· 72 prosent oppgir at bedriften mangler kompetanse for å implementere og bruke kunstig intelligens.

- KI vil ikke føre til masseoppsigelser

– I NHO mener vi at norske virksomheter trenger bedre tilgang på riktig kompetanse, testsentre og nettverk, for å nyttiggjøre seg ulike bruksområder av KI best mulig. Sannsynligheten for at økt bruk av KI vil merkes godt er stor, fordi Norge allerede har lite manuell arbeidskraft, sier Kristiansen, og fortsetter:

– Det ser så langt mest sannsynlig ut at bruk av KI vil gi en produktivitetsøkning og mer effektiv utnyttelse av knappe ressurser, heller enn masseoppsigelser. Sannsynligvis vil KI også skape grunnlag for ny virksomhet og nye arbeidsplasser, slik andre teknologiske endringer også har medført historisk.

Kilder:

NHOs kompetansebarometer: https://www.nho.no/

Powered by Labrador CMS