TOETASJES TOG I 2030?

KOSTBAR LØSNING: Det billigste er å fikse på de togene man har, men toetasjes tog gir bedre kapasitet, mer komfort og større attraktivitet for de reisende, mener Jernbaneverket som også har vurdert andre alternativer. Les mer om disse og hvilke strekninger som er aktuelle i neste utgave av magasinet Næring24.

Blir det to-etasjes tog på Østlandet?

Sliten etter jobb og må stå på toget? Regionstrekningen med størst trafikk i landet er Oslo-Lillestrøm-Gardermoen. Nå foreslår Jernbaneverket to-etasjes tog for å bedre kapasiteten der og på flere andre regionstrekninger på Østlandet.

Publisert Sist oppdatert

Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket om en konseptvalgutredning om regiontogene på Østlandet.

–Hensikten har vært å finne tiltak som kan øke kapasiteten uten kostbare baneutbygginger. Utredningen viser at to-etasjes tog er beste alternativ for økt kapasitet og komfort i regiontogene, sier Njål Svingheim i Jernbaneverket.

Anbefalingen deres er dermed å kjøpe og sette i trafikk to-etasjes tog på Østlandet når togtypene 71 og 73B skal erstattes rundt 2030.

Fulle tog

Kapasitetsbehovet i regiontogene på Østlandet er anstrengt, melder Jernbaneverket i en pressemelding. Behovet ser ut til å bli enda høyere enn det som kan møtes med planlagt infrastruktur og materiell på kort og mellomlang sikt. Nye store investeringer i infrastrukturen som gir økt trafikkapasitet, ligger langt frem i tid og er svært kostbare. I tillegg vil en del av dagens regiontog som benyttes i rushtrafikk på Østlandet måtte fornyes rundt 2030.

Flere får sitte, færre kan stå

Kapasiteten dobles imidlertid ikke ved to etasjer:

–Antall sitteplasser i et «vanlig» tog som er aktuelt er 284, og det er 400 sitteplasser i et to-etasjes tog. Det er altså 40 prosent flere sitteplasser i et to-etasjes tog. Det er noe færre ståplasser i et to-etasjes tog siden det er litt trangt i andre etasje. Totalt kapasitetsøkning er dermed på 23 prosent, men veldig mange flere får sitte på toget. Det betyr altså bedre kapasitet, komfort og attraktivitet.

Vurdert flere alternativer

Total merkostnad for å innføre to-etasjes tog er beregnet til 8,5 mrd kroner, inkludert togsett og parkeringsspor for togene. Det billigste er å fikse på de togene man har, men toetasjes tog gir bedre kapasitet, mer komfort og større attraktivitet til de reisende, heter det i utredningen fra Jernbaneverket som også har vurdert andre alternativer.

Utredningen legges nå ut på høring med høringsfrist 12.november 2023.

Du kan lese mer om hvilke muligheter som er vurdert og kostnadene forbundet med disse neste utgave av magasinet Næring24.

 

Powered by Labrador CMS