Gnist-programmet skal i samarbeid med lokalbefolkningen stake ut veien framover for Grue kommune.

Blir gnisten tent i Grue?

Publisert Sist oppdatert

Hvordan få flere til å bosette seg og bli på Kirkenær? Grue er en av fem kommuner i Norge som er plukket ut til det nasjonale Gnist-programmet for 2023-2024.

 

Tekst: Eva Alnes Holte

 

– Prosjektet innebærer å utvikle Kirkenær for framtida sammen med sivilsamfunnet, sier Zwestin Welfry, arealplanlegger i kommunen. Næringsliv og lokalbefolkning skal sammen med stiftelsen Design og arkitektur (Doga) finne frem til nye løsninger som møter brukerbehov, er teknologisk mulige og kommersielt levedyktige.

 – Designdrevet tilnærming handler om å løse virkelige problemer for virkelige brukere, sier Welfry.

 Sikre gode lokalsamfunn

Programmets ambisjon er å utforske hvordan kommuner, med utgangspunkt i designmetodikk, arkitekturkompetanse og andre relevante fagmiljøer, kan jobbe med steds- og næringsutvikling på helt nye måter. Målet er å sikre gode lokalsamfunn både i dag og for framtida. Hovedfokus er ikke bare i arkitektur/nye bygninger, men på steds- og næringsutvikling som helhet.

 Gnist-programmet tilbyr kommuner kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i konkrete utfordringer og snu dem til muligheter og nyskaping.

 Innovasjonsteamet skal i samarbeid med kommunen utforske mulighetene i Kirkenær sentrum for å skape ny utviklingskraft og økt attraktivitet. Samtidig skal de eksisterende kvalitetene bli tatt vare på. 

 Slapp til ungdommen

Forrige mandag ble niende-  og tiendeklassingene invitert til å si sin mening om Kirkenær i dag og i fremtiden.

 – Barn og unge i Grue har få steder å være. Vi inviterte dem til å si hvilke plasser som er viktige for dem, sier Ingeborg Apall-Olsen, prosjektleder i Doga.

 De fikk svar fra 70 elever som fortalte hva de likte og mislikte ved hjemstedet sitt. Svarene vil bli presentert senere. 

Folkemøtet trakk mange gruesokninger

Dagen etter var det folkemøte for de voksne. Oppmøtet var stort og de fremmøtte gikk sammen to og to for å komme med forslag til endringer og tanker om hvordan man kan holde Grue-samfunnet attraktivt og levende.

– De som kom dit forventet nok å få se en plan de skulle ta stilling til. 

 Det fikk de ikke. I stedet ønsket arrangørene å få innspill fra dem. – Vi ønsker å utvikle et Grue-samfunn som hele lokalsamfunnet støtter opp om.

Ny workshop i februar

Anita Sæthre Goplen, spesialrådgiver i Grue kommune, understreker at de ennå bare er i kartlegginsfasen: – Dette er et prosessarbeid som pågår over tid. I første omgang gjelder det å jobbe med å finne fram til en felles visjon for hva Grue skal være i framtida.

I januar går innovasjonsteamet gjennom svarene. I februar blir det arrangert en ny workshop med lokalbefolkningen.

– Vårt hovedmål med dette prosjektet er at Kirkenær skal, ved å lykkes med samspill mellom fremtidsrettet næringsliv og lokalsamfunnet, bli et forbilde for innovativ, bærekraftig og helhetlig sentrumsutvikling, sier Welfry.

Gnist Grue-teamet er fornøyde med interessen for prosjektet så langt.

– Jeg tror vi klarte å tenne gnisten, sier prosjektleder Ingeborg Apall-Olsen.

 

 

 

Powered by Labrador CMS