NHOs medlemsundersøkelse 3.-10. oktober

- Forslaget til statsbudsjett stimulerer lite til boligbygging og nedbemanningene vil bre om seg i en av Innlandets største næringer, sier Jon Kristiansen, NHO-direktør for Innlandet.

Byggenæringen ser mørkest på framtida

 

Nyboligsalget i Innlandet er nå lavere enn under finanskrisen. Åtte av ti bedrifter i byggenæringen sier markedsutsiktene er forverret.

 

NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført fra 3. til 10. oktober.

Innlandet dårligst

Samlet sett betegner de fleste bedriftene nåsituasjonen som dårlig i om lag halvparten av fylkene. Situasjonen er best i Rogaland, Nordland og i Troms og Finnmark. Dårligst er situasjonen i Innlandet.

-Det betyr at selv om vi kanskje er på rentetoppen, er dyrtiden fortsatt her. Og, det er innen byggenæringen framtidsutsiktene er dårligst. Vi ser at boligforsyningen er i krise og nyboligsalget er nå lavere enn under finanskrisen, sier NHOs regiondirektør Jon Kristiansen, og fortsetter:

– Flere vil nedbemanne

- Forslaget til statsbudsjett stimulerer lite til boligbygging og nedbemanningene vil bre om seg i en av Innlandets største næringer. Det byggenæringen trenger, er blant annet forbedrede ordninger gjennom Husbanken og ordninger for flyktningeboliger, studentboliger samt omsorgs- og seniorboliger.

Tallene i Innlandet 

· Byggenæringen, 8 av 10 med dårligere markedsutsikter

· Elektrobransjen, 6 av 10 med dårligere markedsutsikter

· Service og Handel, 4 av 10 med dårligere markedsutsikter

· Reiseliv, halvparten med dårligere markedsutsikter

Dårligere markedssituasjon

NHOs medlemsundersøkelse viser at 16 prosent av bedriftene i Innlandet melder om en god markedssituasjon, mens 30 prosent melder om en dårlig markedssituasjon. 7 prosent av bedriftene i Innlandet melder om bedre markedsutsikter, mens halvparten av bedriftene melder om dårligere markedsutsikter.

-Det alle bedriftene i Innlandet trenger gjennom dyrtiden, er mer forutsigbarhet både når det gjelder kostnader og skatt, slik at de kan styrke konkurranseevnen og skape arbeidsplasser og verdier, sier Jon Kristiansen.

Powered by Labrador CMS