FYLKESTINGSVALGET I AKERSHUS

«REGJERINGEN» I AKERSHUS: Hvilket parti egner seg best til å ta vare på næringslivet i Akershus? På fylkestingsvalget 11. september kan du stemme på din foretrukne fylkesrådslederkandidat– «regjeringssjefen» i fylket.

De lover å løfte næringslivet i Akershus

Hva er kandidatene til fylkesrådsledervervet opptatt av? Vi har spurt Anette Solli fra Høyre og Hodad Imad fra Arbeiderpartiet.

Publisert Sist oppdatert

Dagens fylkesrådsleder i Viken heter Siv Henriette Jacobsen (Ap). Siden Viken skal oppløses, stiller fylkestingene til valg i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold. De «nygamle» fylkene gjenoppstår fra fra 1.1. 2024.

Anette Solli (H) vil øke midlene til Kjeller Innovasjon og aktivt støtte OsloMet i å utvide studietilbudet i Lillestrøm.

Fylkesrådsleder er lederen av fylkesrådet. Akershus fortsetter med samme parlamentiske system som Viken har i dag slik fylkesrådet fortsatt vil være en slags regjering i Akershus. Fylkestinget vedtar budsjett og tar prinsipielle avgjørelser mens Fylkesrådet har den utøvende makten.

Høyre: Omdanne forskning til arbeidsplasser

Næring24 var til stede på et møte mellom politikere og næringsliv i Lillestrøm kommune. Det var også fylkesrådslederkandidat Anette Solli (H):

 – Romerike har behov for flere kompetansearbeidsplasser. Som fylkeskommune må vi gjøre vårt for å bidra til at flere etablerer slike arbeidsplasser i regionen, sa Solli og kom med noen konkrete eksempler:

– Vi vil øke midlene som Kjeller Innovasjon skal bruke for å omdanne forskning til arbeidsplasser ved å støtte aktivt opp under det arbeide som OsloMet driver for å utvide studietilbudet i Lillestrøm og universitetets tette samarbeid med kommuner og næringsliv i regionen. Ikke minst må vi sørge for at våre egne videregående skoler lykkes med å få flere til å fullføre og bestå videregående opplæring.

 Arbeiderpartiet: Et bredt og sterkt fagskoletilbud

I en mail etter møtet skriver Arbeiderpartiets fylkesrådslederkandidat: – Akershus og Romerike står overfor mange muligheter, men også noen store utfordringer. Omstilling til det grønne skiftet, mangel på arbeidskraft og lavt utdanningsnivå er noen av de store utfordringene vi er nødt til å løse i fellesskap. Våre løsninger er treffsikre tilskuddsordninger til næringslivet, et sterkt og bredt fagskoletilbud, der flere får muligheten til å ta etter- og videreutdanning, og å løfte yrkesfagene på våre videregående skoler!

Hodad Imad (Ap) vil sørge for at flere kan ta etter- og videreutdanning og løfte yrkesfagene på videregående skoler.

Arbeiderpartiet: Vil styrke læreplassgarantien

Hun uttrykker at hun er «kjempestolt over vår historiske satsning på yrkesfag»:

– Fra å være blant landets dårligste på å gi våre yrkesfagelever en læreplass, har vi blitt blant landets beste! Dette gjennom å innføre læreplassgaranti, læreplassregnskap og ansette rekordmange lærlinger i egne virksomheter. Fremover ønsker vi å styrke læreplassgarantien slik at absolutt alle våre yrkesfagelever får læreplass, samt styrke fagbrev på jobb og Fagskolen i Viken avdeling Akershus. Enda flere bør få muligheten til å ta fagbrev og viderutdanning, også i voksen alder!

 Høyre: Bedre fremkommelighet på veiene og et godt kollektivnett

Anette Solli trakk også frem infrastrukturen i Akershus:

– Næringslivet på Romerike er avhengig av god fremkommelighet på veiene og et godt kollektivnett. Så lenge man er i henhold til fylkets areal og transportplan og sine respektive kommuneplaner, må lista ligge høyt for at fylket senere i prosessen fremmer innsigelser til utbyggingsprosjekter. Jeg tenker det er viktig at vi ikke flytter målet underveis, men har respekt for at utbyggingsprosjekter tar lang tid å realisere, formante hun.

Powered by Labrador CMS