NHO årskonferanse 2024

Nicolai Tangen : – Mange er altfor redde for å feile. Jeg tror at hvis du aldri har feilet så har du aldri prøvd deg på noe som er vanskelig nok.

–  Det må være lov å drite seg ut!

Publisert

– Å  sparke noen som har gjort en feil, er dårlig voksenopplæring. Når jeg hører at noe går galt, blir jeg ikke sint , jeg blir nysgjerrig.

 NHOs årskonferanse hadde blant annet ledelse som tema. Oljebanksjef Nicolai Tangen valgte å snakke om redselen for å feile. Vi bringer utdrag fra foredraget:

– Det er veldig få som liker å drite seg ut. Vi trenger ikke like det, men jeg tror mange er altfor redde for å feile. Det er menneskelig. Alle vil vel fremstå best mulig for sjefen sin og for kollegene sine. Ingen liker å få kjeft.

 Men i en kultur hvor ingen tør å fortelle om det når de har gjort en feil, gagner verken bedriften eller arbeidsmiljøet, mener Tangen: – Det er bare bra å drite seg ut. Det er lov å gjøre feil. Gjør vi ingen feil, kommer vi ikke videre. Uten risiko, ingen vekst. 

Han ga et eksempel fra egen arbeidsplass: 

Uten risiko, ingen vekst

Nicolai Tangen

Regnefeil i Oljefondet

– Når vi gjør en feil i Oljefondet, blir det store tall av det. Tenk å komme hjem og fortelle at i dag har jeg gjort en feil som koster 80 sykehjemsplasser, 50 ballbinger og en tunnell på Vestlandet. Nylig gjorde vi en regnefeil i indeksen vi måler oss mot. Regnefeilen kostet oss 900 millioner kroner. Vi fikk rettet opp feilen og den vil aldri skje igjen. 

Den eller de ansvarlige mistet ikke jobben. 

Ingen fikk sparken

–Vi bet ikke hodet av noen. Å sparke noen som har gjort en feil, er dårlig voksenopplæring. Er det ikke lov å gjøre feil, skjer det ingenting, det blir ingen utvikling.  Når jeg hører at noe går galt, blir jeg ikke sint, jeg blir nysgjerrig. Vi lærer av feilene.

Gjør det trygt å feile!

Nicolai Tangen

Tangen rådet lederne til å besinne seg når feil blir begått av de andre. Han mente det er viktig at det er lov å feile. 

– Hvis du skal ta med deg én ting fra dette foredraget så er det dette: Gjør det trygt å feile! Eller som vår forrige statsminister sa: – Det er ingen vits i å gjenta feilene når det finnes så. mange feil å ta av!

Powered by Labrador CMS