Avstengte veier er krise for reiselivsnæringen i Innlandet. 

EKSTREMVÆRET HERJER INNLANDET: Store ødeleggelser på fv. 219 i Stor-Elvdal.

Ekstremværet: – Alle mann til pumpene i Innlandet

– Konsekvensene er dramatiske for reiselivsnæringen og landbruket, sier NHOs regiondirektør Jon Kristiansen.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag morgen: Ras og flom har ført til massive ødeleggelser i Innlandet. 77 fylkesveier er stengt, det samme er deler av E6, deler av riksvei 3 og 4, Dovrebanen og en rekke kommunale veier.

– Som følge av dette opplever reiselivsbedriftene i Gudbrandsdalen, vest-Oppland, Hadeland og Valdres store avbestillinger, noe som selvfølgelig går hardt ut over inntektene som allerede er svekket fra før. August er jo for mange en veldig viktig inntektsperiode, påpeker Kristiansen. Han sitter i fylkets beredskapsmøter sammen med Statsforvalteren i Innlandet. 

Fylkeskommunen har alt som er tilgjengelig av anleggsmaskiner og personell ute på veiene for å avdekke skader. 

– Vi har bedt om bistand fra bedriftene og fikk en veldig god respons fra entreprenører og anleggsbransje. Den ene etter den andre rakte opp hånda – her er det virkelig snakk om alle mann til pumpene! Dette viser hvor godt privat/offentlig samarbeid fungerer – også i krisesituasjoner. 

Jon Kristiansen mener dette viser hvor god privat og offentlig samarbeid fungerer, også i krisesituasjoner.

– I lys av totalberedskapskommisjonens anbefalinger, så er dette er godt eksempel på operasjonalisering av hvordan vi skal samarbeide i lignende situasjoner fremover. Gjennom et godt samspill mellom privat og offentlig sektor blir kommuner og fylker bedre i stand til å løse sine oppgaver.

Er det stor variasjon kommunene imellom når det gjelder håndtering og forebygging av skader ekstremværet forårsaker?

– Det vil alltid være forskjeller, men mitt inntrykk er at det absolutt jobbes godt i alle kommuner i Innlandet. Forskjellen på hvordan denne krisen er blitt møtt i forhold til når pandemien rammet landet, er som natt og dag. 

 

Powered by Labrador CMS