DE STILLE INFLUENSERNE: – Kvinnene vi intervjuet har ikke samme synlighet som bloggerne, men de er likevel kraftfulle forandringsagenter med en enormt undervurdert skaperkraft. Et felles trekk ved kvinnene var at alle hadde en sterk oppfatning av at med privilegium følger ansvar, sier Adina Broady Aasebø.

Endringsagentene

Publisert

– Tenk om disse kvinnene hadde vært ledere for 30 år siden – da hadde verden sett helt annerledes ut i dag!

De er sterke influensere som kan fortelle oss mye om hvordan samfunnet kan utvikle seg med kvinnelig lederskap.

Uttalelsen kommer fra Adina Broady Aasebø som i 2019 skrev boken Passionistas, Women of influence  sammen med sosiolog Kristin Undheim. De to har dybdeintervjuet 503 opinionsledende, skandinaviske kvinner, mange av dem med lederroller eller etablert egen virksomhet. Boken er basert på omfattende kvantitative data med kildene Kantar, SIFO OG NORSTAT.

Bevisste egen påvirkningskraft

 Et felles trekk ved kvinnene, ifølge Aasebø, var at alle hadde en sterk oppfatning av at med privilegium følger ansvar. De var bevisste den påvirkningskraft de hadde.

Adina Broady Aasebø

Adina Broady Aasebø jobber med strategi og innsiktsdrevet kommunikasjonsutvikling i Core Content hvor hun også bidrar til produkt- og tjenesteutvikling.

Hun har hatt ledende stillinger i media og byråsektoren siden 2000.

Aasebø er sensor for studenter innen feltet innovasjon og kreativitet. Hun er også gjesteforeleser og foredragsholder.

Akademisk bakgrunn: Medieviter fra Stockholms Universitet

 – De er midtpunkt i egne store og brede nettverk. De forvalter en symbolkapital, en livsstil, et tankesett og forbrukeratferd som mange andre strekker seg mot.

 Som en av dem sier i boken: «Den største trusselen mot forandring er at vi ikke tror det spiller noen rolle hva vi selv gjør – at dette er noen annens ansvar». Karen, 43 år.

 De stillferdige influenserne

 Kvinnene i boken er også kapitalsterke, med høy inntekt og høyt forbruk – og også et bevisst forhold til hva de bruker pengene på. – De vil heller ha opplevelser enn ting. De kjøper seg «smarte», effektive tjenester for å få mer tid til å gjøre det de har lyst til og de gir til veldedighet. Forbruket skal være bærekraftig. De er ikke anti-materialistiske, men opptatt av estetikk og bærekraft, av å lage gode fotavtrykk etter seg i alt sitt forbruk.

 Aasebø kaller dem de stillferdige influenserne. – Disse kvinnene har ikke den samme synligheten som bloggerne, men er like fullt kraftfulle forandringsagenter med en enormt undervurdert skaperkraft. Forandring gir dem energi. De har ingen å speile seg i og er på en måte pionérer.

Jobb og privatliv henger sammen

 Intervjuobjektene er ledere, men definerer seg ikke som det alene. De er de samme personene på jobb som privat

– De skiller ikke mellom jobb og privatliv.

Lederrollen er å skape forutsetningene som gjør at andre kan lykkes.

Anne, 39 år: «Jeg går ikke hjemmefra for å gå på jobb, men ut i livet der jobben er en viktig del av det. Et helt liv der alt henger sammen.»

Karin, 48 år: «På intervju spør jeg ikke hva de ønsker å jobbe med, men hva de har lyst til å lære og først og fremst hva de selv vil bidra med».

 Sjefsrollen er endret

Sjefsrollen av disse kvinner av å ha gått fra å være et uoppnåelig idol til et forbilde man også kan relatere seg til å speile seg i. Lederne kan være åpne om at de ikke kan alt. Dagens lederskap skal være inkluderende og inneholde et mangfold av både perspektiver og mennesketyper.

«Jeg ønsker en følelse av at vi går fremover sammen, ledergruppen er alfa og omega i å skape et miljø der det er trygt å stille spørsmål for å få inn et mangfold perspektiver. Det kalles psykologisk trygghet. Lederrollen er å skape forutsetningene som gjør at andre kan lykkes. Det hjelper ikke hvor godt trent jeg er hvis ikke alle i båten ror. Derfor jobber vi for å skape en kultur der alle ønsker å være med å ro!» Karin, 43.

 Positivt, moderne lederskap

– De er opinionsledere, de tester ut nye ting før andre, de initierer samarbeid og skaper gode nettverk. De er viktige i usikre tider og forbereder oss på eksistensiell fleksibilitet. Ikke minst har de en grunnleggende positiv innstilling der de ikke lukker øynene for alt det forferdelige som skjer, men beholder troen på at det nytter å skape en bedre verden.

 Dette var typisk for de kvinnelige opinionslederne Aasebø og Undheim intervjuet.

– Disse kvinnene viste stor innovasjonskraft, hadde et bevisst forbruk og signaliserte et moderne lederskap. Vi trenger disse kvinnene i lederposisjoner for å skape bærekraftige, fargesterke, ambisiøse løsninger, produkter og tjenester, sier Adina Broady Aasebø.

Women of Influence Study

 Etter at boken kom ut i 2019, har Aasebø fortsatt Passionistas-prosjektet. Under pandemien intervjuet hun 101 kvinner hvorav 51 var ledere eller kvinner som hadde startet sitt eget selskap eller organisasjon. Hun har utviklet Women of Influence Study hvor hun fortsetter å hente inn data om kvinnelige opionionsledere og intervjuer ekspertgrupper innen alt fra mat og helse til penger, delingsøkonomi og bærekraft.

– De er sterke influensere som kan fortelle oss mye om hvordan samfunnet kan utvikle seg med kvinnelig lederskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS