MAGNORMOEN 2022: Her planter justisminister Emilie Enger Mehl et tre på området til den nye politistasjonen. Gunnar Strömmer, svensk justisminister, holder treet.

Felles politistasjon på grensen 

Publisert

Nå starter byggingen av den unike norsk-svenske politistasjonen på grenselinjen mellom Magnormoen og Eda. Halvparten av stasjonen blir i Norge og halvparten i Sverige. Målet er et tettere samarbeid mellom norsk og svensk politi i kampen mot grensekryssende kriminalitet. 

Det store, åpne kontor- og fellesområdet blir liggende i begge land, med grenselinjen i midten.

Styrker kontrollen på grensa

— Sp- og Ap-regjeringen gjør en rekke tiltak for å stoppe de kriminelle gjengene. Organisert kriminalitet på tvers av landegrensene er en stor trussel, og vi må ha kontroll på grensa og strupe pengesekken til de kriminelle miljøene. Å få på plass en felles politistasjon med Sverige på den nest største grenseovergangen, er et viktig tiltak for å styrke samarbeidet med svensk politi, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). 

Vi må ha kontroll på grensa og strupe pengesekken til de kriminelle miljøene.

Justisminister Emilie Enger Mehl

Regjeringen etablerte et midlertidig tjenestested på norsk side av grensen på Magnormoen i 2022. Våren 2023 fikk Sp- og Ap-regjeringen også på plass en ny skanner til å styrke grensekontrollen. Nå har den norske og den svenske regjeringen besluttet at byggingen av den unike felles norsk-svenske politistasjonen på grenselinjen mellom Norge og Sverige skal begynne.

— Jeg kommer til å gi Statsbygg i oppdrag å sette spaden i jorden på Magnormoen så fort som mulig, sier Mehl.

Når det nye bygget er ferdig, vil svensk politi flytte inn sammen med norsk politi. Det gir mulighet for å bygge videre på de gode resultatene politiet allerede opplever i grenseområdene, melder regjeringen i en pressemelding. 

Kilde: Pressemelding fra regjeringen

 

Powered by Labrador CMS