Grue i økonomisk krise - bad innbyggerne om hjelp

Grue kommune har fått flere hundre forslag fra innbyggerne til hvordan de kan redusere underskuddet. Kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård er glad og overveldet over responsen: – Innspillene er gode og relevante. Samtlige blir gjennomgått og tatt opp til vurdering av fagforeninger, ledelse og folkevalgte, sier han.

Fikk flere hundre forslag fra innbyggerne i Grue kommune

Ansettelsesstopp, privatisering, kutt i antall ledere og lærlingplasser, økt bruk av frivillighet, bedre vedlikehold av bygningsmassen og kommunesammenslåing er noen få av de mange hundre forslagene fra innbyggerne til Grue kommune. 

Grue kommune er i økonomisk krise. Underskuddet ved inngangen til 2024 viste fire millioner kroner i minus og kan øke til 35-40 millioner i løpet av inneværende år. Kommunen gikk derfor ut og bad om tips fra innbyggerne om hvordan de kan få skuta på rett kjøl igjen. Forslagsfristen ble satt til 30. april.

Forslagene strømmet inn.  Kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård er glad og overveldet over responsen :

– Vi fikk inn flere hundre forslag fra 80-100 gruesokninger – gode, relevante innspill. Engasjementet bekrefter den dugnadsånden som preger Grue, sier han. 

Spareforslag til vurdering:

Avslutte eksisterende samarbeid med

* Frivillighetssentralen

* Deltakelse i Teater Glåmdalen

* Deltakelse i Visit Øst-Norge

* Tilskudd til Høgskolesenteret

Fagforening, ledelse og folkevalgte går gjennom innspillene slik at en bearbeidet analyse vil kunne legges til grunn for kommunedirektørens saksfremlegg til behandling i formannskap og kommunestyre. 

– Analysen inneholder ingen vurderinger av om innspillene er egnet for gjennomføring, og heller ingen prioritering av forslagene. Alle forslagene blir behandlet, forsikrer kommunedirektøren.  – Nye tiltak kan tilkomme  både som følge av gjennomgang av de eksisterende og nye innspill senere i prosessen.  

Ole Frode Mikkelsgård sier han er glad for at de bad innbyggerne om hjelp: 

– Dette var definitivt lurt!

10. juni fatter kommunestyret vedtak om hvilke forslag de skal gå videre med. 

– Betyr dette at underskuddet for 2024 reduseres?

– Det er vanskelig å korrigere dette allerede i år, men i løpet av de neste årene vil vi ha bedre resultater. 

 

Powered by Labrador CMS