NHOs medlemmer om forventninger til det nye året

- Det er lite som taler for at aktivitetsveksten vil ta seg nevneverdig opp med det første. Bedriftene merker effektene av svakere lønnsomhet og redusert etterspørsel. Et lite lyspunkt er at prisveksten trolig er på vei ned, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

Flere forventer forverring i 2024

Publisert

I NHOs siste medlemsundersøkelse oppgir 33 prosent av bedriftene i Innlandet at de vurderer markedssituasjonen som dårlig. 19 prosent vurderer den som god. – Dyrtiden preger bedriftene, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

 NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført fra 2. til 8. januar. 2797 bedrifter svarte (landsbasis). Nåsituasjonen i Innlandet er omtrent uendret fra desember der 20 prosent av bedriftene oppgav at situasjonen var god, mens 34 prosent oppgav i desember at situasjonen var dårlig. Når det gjelder markedsutsikter de neste seks månedene svarer 44 prosent at de forventer en forverring/nedgang, mens ni prosent forventer en bedring.

I undersøkelsen spør vi om forventninger til 2024. Her venter flertallet på tvers av regioner og landsforeninger dårligere 2024 enn fjoråret for sin bedrift. 14 prosent av bedriftene i undersøkelsen i Innlandet forventer bedringer i 2024 sammenlignet 2023, mens 45 prosent forventer dårligere resultat for sin bedrift i 2024, sammenlignet med 2023.

 - Det er lite som taler for at aktivitetsveksten vil ta seg nevneverdig opp med det første. Bedriftene merker effektene av svakere lønnsomhet og redusert etterspørsel. Et lite lyspunkt er at prisveksten trolig er på vei ned, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

Pressemelding fra NHO Innlandet

Powered by Labrador CMS