– Mange små og mellomstore bedrifter har måttet tåle mye de siste tre årene, sier Borge Nordfjell, daglig leder i Sør-Hedmark Næringshage.

FORSLAGET TIL REVIDERT NASJONALBUDSJETT: MØTES MED MISNØYE FRA NÆRINGSLIVET

– Med de økonomiske musklene Norge nå har hadde nok mange bedriftseiere håpet på mer handlekraft, sier Borge Nordfjell, daglig leder i Sør-Hedmark Næringshage.

Tekst: Eva Alnes Holte / Foto: Kristin MacKie

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett øker regjeringen den offentlige pengebruken mens skattetrykket på bedriftene opprettholdes.

Arbeidsgiveravgiften

Jon Kristiansen, leder for NHO Innlandet, er også skuffet:
– I forslaget møter regjeringen økte renter og priser med å bruke mer oljepenger på offentlig sektor. Regjeringen opprettholder de høye skattene som kom i statsbudsjettet for 2023.
Samtidig som regjeringen bruker mer oljepenger går ingen av de nye skattene fra i fjor ned. Når man er villig til å bruke 56 nye milliarder kroner fra oljefondet, burde man for eksempel klare å kutte den midlertidige arbeidsavgiften. For at bedriftene i Innlandet skal fortsette å være konkurransedyktige trenger de en annen innretning. Forslaget som nå ligger på bordet gjør det vanskeligere for norske eiere og norske bedrifter å omstille seg og skape flere lønnsomme jobber i omstillingen til en grønnere økonomi, sier Jon Kristiansen regiondirektør i NHO Innlandet.

– Tærer på reservene

– Jeg støtter NHO i deres kommentar, sier Borge Nordfjell. – Spesielt mange selskap innen segmentet for de små og mellomstore bedriftene har måttet tåle mye de siste tre årene. Det tærer på reservene. Mange må enten legge ned eller mister handlingskraft. Dette er ikke bra og vil skape negative synergier over lang tid. Med de økonomiske musklene Norge nå har hadde nok mange bedriftseiere håpet på mer handlekraft.

Les også: Walk and talk i Sivaparken

Powered by Labrador CMS