Energitilskuddsordningen skal hjelpe bedrifter med å betale strømregningen og til å investere i energitiltak. Ordningen administreres av Enova. Foto: Pixabay

Frist 11. desember for å søke om strømstøtte

Bedrifter med minst tre prosent strømintensitet første halvår 2022 – det vil si at strømkostnadene utgjorde minst tre prosent av bedriftens ordinære omsetning – kan få penger på konto gjennom energitilskuddsordningen dersom de oppfyller vilkårene. Søknadsfristen er 11. desember.

Regjeringen har satt av 2,8 milliarder kroner til energitilskuddsordningen. Bedrifter med minst tre prosent strømintensitet i første halvår 2022 kan innen 11. desember søke energitilskudd fra Enova. Bedrifter som har gjennomført energikartlegging og som ellers tilfredsstiller vilkår i ordningen kan få penger på konto før jul.

Energikartlegging og energitiltak

De som gjennomfører energikartlegging kan få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember 2022. Bedrifter som i tillegg velger å investere i energitiltak kan få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre.

Slik sparer bedriftene strøm

Bedrifter som velger å investere i energitiltak, vil i tillegg kunne motta tilskudd til gjennomføring av tiltak på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler.

Ordningen vil ifølge en pressemelding fra regjeringen kunne hjelpe om lag 20 000 bedrifter med å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

Kilde: Pressemelding fra regjeringen

 

Powered by Labrador CMS