RAUFOSS I DAG: Kritisk kraftsituasjon på Innlandet

MER KRAFT I INNLANDET: Jon Kristiansen, NHO Innlandet (fra venstre) , Iver Erling Støen, LO Innlandet og fylkesordfører Thomas Breen) vil ha et kraftløft i Innlandet .

Går glipp av nye arbeidsplasser

Publisert Sist oppdatert

Nettkapasiteten må firedobles hvis regionen skal holde tritt med etterspørselen. Det viser rapporten «Kraftløftet Innlandet» som ble lansert i dag.

 

NHO Innlandet, LO Innlandet og Innlandet fylkeskommune inviterte til lansering av «Kraftløftet Innlandet» fredag 3. november. 130 deltagere fra næringslivet, fylkeskommunen, kommunene i Innlandet og andre interesserte var samlet i industriparken på Raufoss, der kraftsituasjonen i Innlandet sto på agendaen.

Får ikke plass i eksisterende nett

- Nettkapasiteten i Innlandet er sprengt. Det betyr at vi ikke kan ønske nye bedrifter velkommen rett og slett fordi vi ikke har kapasitet til å ta de imot. Også kraftprosjekter hindres grunnet for lav kapasitet på nettet. Vi er nærmest utsolgt! Innlandet har i dag en nettkapasitet på 1.850 megawatt. I en kartlegging opplyser eksisterende og nye bedrifter at de trenger over en dobling i nettkapasiteten frem mot 2030. Sammen med kraftprodusentene, som også har behov for økt nettilgang, er det behov for en firedobling av dagens kapasitet i Innlandet, sier regiondirektør i NHO Innlandet Jon Kristiansen.

Stort energioverskudd - må likevel importere

Gorm Lunde i Thema Consulting presenterte rapporten. Hovedtrekkene viser at Innlandet har et energioverskudd på fem terrawattimer (fem milliarder kilowattimer) samlet i løpet av året. Likevel er vi avhengig av import for å møte behovet. Grunnen til dette er at det meste av kraften ikke kan reguleres og dermed blir det for lite om vinteren da behovet er størst.

I tillegg til for lav kraftproduksjon er det manglende kapasitet på nettet. Dette fører til at Innlandet går glipp av viktige industrietableringer og dermed arbeidsplasser. Elvia har cirka 100 saker der ulike aktører ønsker å koble seg på kraftnettet. Knapt noe av den forespurte kapasiteten har fått plass i eksisterende eller planlagt nett. Hvis alle forespørsler om oppkobling skulle godkjennes, ville det krevd en firedobling i kapasiteten.

 -Det er åpenbart at vi trenger mer fornybar energi i landet. Det handler både om at den eksisterende industrien skal få utvikle seg og å få på plass nyetableringer som trenger strøm. Og det handler om å sikre priser for innbyggere og næringsliv som er akseptable, sier fylkesordfører Thomas Breen (Ap).

 Tre steg mot mer kraft

Regionleder i LO Innlandet Iver Erling Støen og regiondirektør i NHO Innlandet Jon Kristiansen, presenterte ti tydelige anbefalinger om hva Innlandet må gjøre for å løse den fastlåste kraftsituasjonen. Disse tre ble vist til som de viktigste:

 1. få til en samlet prioritering av hvilke forbruksområder som man skal satse på først, sett i sammenheng med potensiell produksjon og nettsituasjonen.

2. synliggjøre behovet overfor Elvia, Statnett og NVE for at Innlandet skal bli prioritert i nettutbyggingen i Norge

3. sikre at kunnskap om, og mobilisering for økt energitilgang, er høyt på agendaen både hos befolkningen og hos ulike myndigheter

 Kraftpriser, arbeidsplasser og grønt skifte

Kristiansen påpeker at det hele handler om spesielt tre faktorer: 

Det handler om kraftprisene framover, det handler om å skape nye arbeidsplasser og det handler om at vi skal gjennom det grønne skiftet.

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO

 – Det handler om kraftprisene framover, det handler om å skape nye arbeidsplasser og det handler om at vi skal gjennom det grønne skiftet. Vi trenger mer fornybar kraft og større tilgang til nettet. 

 Konsekvensen av å ikke lykkes, blir tap av arbeidsplasser, både eksisterende og nye. Innlandet vil mislykkes med å nå klimamål og mister konkurransekraft, samt at strømprisene fortsatt blir høye i Norge.

 – Rapporten er levert, men nå begynner jobben. Er det én ting jeg er sikker på, så er det at dette må vi løse i fellesskap.

Får ikke koblet seg på kraftnettet

 Det finnes allerede flere eksempler på at industribedrifter må etablere seg andre steder fordi de ikke får koblet seg på kraftnettet.

 – Innlandets kommuner skal være attraktive steder å bo og jobbe i. Økt vekst og satsing på industri og næringsutvikling er viktig, men også at husholdningene har strøm til konkurransedyktige priser, supplerer regionleder i LO Innlandet, Iver Erling Støen.

 Fakta Kraftløftet

· Kraftløftet er et samarbeid mellom LO, NHO og regjeringen for å sikre økt krafttilgang raskere.

· Samarbeidet om Kraftløftet har siktemål fram mot 2030.

· Formålet er å sikre nok kraft til klimaomstilling og nye industrisatsinger, øke tempoet i kraftutbygging og energieffektivisering, hindre nasjonalt kraftunderskudd, og bidra til lokal og regional mobilisering for å økt krafttilgang.

· Fra mai til november 2023 gjennomfører LO og NHOs regionskontorer 11 regionale Kraftløft-utredninger med utgangspunkt i fylkesinndelingen.

· Formålet er å sikre et godt faktagrunnlag og legge til rette for lokal og regional mobilisering og forankring for økt krafttilgang.

· THEMA Consulting Group utarbeider de regionale rapportene.

· Kraftløftet Innlandet er et samarbeid mellom LO Innlandet, NHO Innlandet og Innlandet fylkeskommune.

Kilde: NHO Innlandet

Powered by Labrador CMS