Fullføringsgraden på yrkesfag i Innlandet. (Tallene er hentet fra SSB illustrert med kart fra NHO design. Tallene baserer seg på elevens bostedskommune ved 16 års alder.)

Gode Grue-resultater på yrkesfag

For første gang er Innlandet over landsgjennomsnittet når det gjelder hvor mange som fullfører yrkesfaglig opplæring i løpet av fem år. I Grue ligger fullføringsgraden på 80 prosent.

– Innlandet har aldri gjort det bedre, kommenterer regionsjef Jon Kristiansen i NHO.

Mens landsgjennomsnittet for fullføring på de yrkesfaglige linjene er 70 prosent ligger Innlandet samlet to prosent høyere, heter det i en pressemelding fra NHO Innlandet.

Store forskjeller

Imidlertid er det store forskjeller mellom kommunene i fylket, her er noen talleksempler fra Statistisk sentralbyrå (se ellers tabell øverst på siden).
• Grue har 80% fullføringsgrad.
• Løten har 84% fullføringsgrad.
• Tynset har 81% fullføringsgrad.
• Lillehammer har 65% fullføringsgrad.
• Hamar har 71% fullføringsgrad.
• Gjøvik har 69% fullføringsgrad.
• Sør-Aurdal har 85% fullføringsgrad.
• Skjåk har 82% fullføringsgrad.
• Stange har 70% fullføringsgrad.
• Alvdal har 78% fullføringsgrad.
• Ringsaker har 72% fullføringsgrad.

– Fortsatt strekk i laget

– Flere fullfører videregående skole i Innlandet og for første gang er Innlandet over landsgjennomsnittet. Det viser at den gode jobben som er gjort over flere år gir resultater. Likevel er det fortsatt strekk i laget, med alt fra Sør-Aurdals 85 til Trysils 62 prosents gjennomføringsgrad på yrkesfag. Vi må derfor fortsatt strekke oss og ha høye ambisjoner på fullføringsgrad, sier Jon Kristiansen.

 

Les også: Høye ambisjoner for grønn vekst på Innlandet

 

NHOs kompetansebarometer slår fast at det er et stort gap mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse. Seks av ti NHO-bedrifter har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov.

Bedriftene trenger flere med yrkesfag

– Vi ser at etterspørselen etter yrkesfag og fagskole fremdeles er stor blant våre medlemsbedrifter. For at vi skal klare å minske gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse er det to ting som er viktig: Tilbudet av yrkesfag må tilpasses behovet i arbeidslivet og karriereveiledningen må styrkes og baseres på enda bedre kjennskap til arbeidslivets behov. Dette er avgjørende for at flere unge skal velge de fagene som arbeidslivet trenger. I tillegg må myndighetene sørge for at disse fagene er godt nok finansiert, og at oppdatert utstyr brukes i opplæringen, avslutter Kristiansen .

Han minner om at det snart er valg:
– Det er viktig at lokalpolitikerne setter kompetanse høyt på prioriteringslista, og at de stiller seg selv spørsmålet om hva de kan gjøre i sin kommune.

Fullføringsgraden på studiespesialisering og yrkesfag samlet i kommunene i Innlandet. (Tallene er hentet fra SSB illustrert med kart fra NHO design. Tallene baserer seg på elevens bostedskommune ved 16 års alder.)
Powered by Labrador CMS