130 mål solpark skal bygges på Grindermoen

Akif Papas fra Endra AS og Grue-ordfører Rune Grenberg foran området det skal bygges solpark.

Grue kommune inngått avtale om solpark på Grindermoen

Publisert Sist oppdatert

Grue kommune har inngått en utbyggingsavtale med solenergiselskapet Endra AS om planlegging, bygging, drift og vedlikehold av nye Grinder solpark. 

 

BAKGRUNN

Grinder solpark skal etter planen etableres på Grindermoen og utgjøre om lag 130 mål. Det vil fortsatt være om lag 60 mål med ledige tomter på området, som kan benyttes til etablering av ny industri, heter det i pressemeldingen om kontraktinngåelsen. Med nærhet til solkraftverk, vei og jernbane vil dette være attraktive områder for utvikling av grønn industri, heter det i pressemeldingen om kontraktinngåelsen.

– Det er nå jobben begynner

Grue kommune har gjennomført et offentlig anbud om utleie av kommunal grunn til etablering av solkraftverk. Samtidig har kommunen gjennom anbudet sikret seg mulighet til å gå inn på eiersiden ved en utbygging. 

Valget falt altså på det Haugesund-baserte solenergiselskapet Endra AS. 

– Det er nå arbeidet begynner, sier forretningsutvikler Akif Papas til Næring24. – Før vi setter opp solparken må vi sjekke grunnforholdene for mange forhold,  deriblant nettilknytning,  og så søke om konsesjon til eiendommen.

Storskala solkraftverk på Bekka

 Endra vil også utrede muligheten for utbygging av storskala solkraftverk på Bekka som utgjør cirka 800-900 mål samt kombinere solkraftverk med hydrogen produksjon.

Kraftløftet Innlandet viser et stort behov for å mobilisere til økt kraftproduksjon og energieffektivisering. Hensikten med dette er å sikre framtidige behov for strømforsyning til både husholdninger og næringslivet. 

Må ha økt kraftproduksjon

Grue kommune er en betydelig industrikommune hvor det planlegges for ytterligere vekst - gjennom satsinger fra nåværende industri og nyetableringer. Både utbygging av strømnettet, økt kraftproduksjon og energieffektivisering er nødvendig for å lykkes med dette, heter det videre i pressemeldingen.  Nærhet til solkraftverk, vei og jernbane vil gjøre  dette til attraktive områder for utvikling av grønn industri, heter det videre i pressemeldingen.

Vil bidra til lokalsamfunnet

Ved oppstart av solparken vil Endra søke samarbeid med Grue sparebank for å tildele «Endra-prisen» til et godt formål i lokalsamfunnet. Ved å spille på lag med en god lokal aktør, ønsker Endra å bidra til å styrke lokalsamfunnet via de som kjenner det best. «Endra-prisen» består av 50.000 kroner. 

Endra vil ved oppstart av solparken også bidra til lokalsamfunnet gjennom «Endra-stipendet», som fortrinnsvis skal gå til barn og ungdom, likestilling, personer med funksjonsnedsettelser og framtidige unge ledere og trenere. Dette vil deles ut årlig i samarbeid med Grue kommune, og består av en årlig sum på kr. 15.000.

Kilde: Pressemelding fra Grue kommune. 

Powered by Labrador CMS