Ordførernes ønsker for 2024: Eidskog, Hurdal, Lillestrøm, Nannestad, Nes, Nord-Odal, Sør-Odal og Ullensaker

Ordfører Staale Lien Hansen i Ullensaker kommune ønsker at hele regionen skal styrke sin rolle som vertskap for Oslo Lufthavn, og utnytte de mulighetene det gir for næringslivet og samferdsel. Kepler-stjernen er et landemerke for Gardermoen skapt av kunstneren Vebjørn Sand som ønsket et symbol fra kultur-og åndshistorien frem mot fremtidens teknikk og estetikk. Stjernen ble først konstruert av 1600-talls astronomen Johannes Kepler, som en videreutvikling fra Ikosaederet; ett av Platons 5 geometriske legemer bestående av 20 trekanter.

Håper på myk landing i økonomien

Publisert Sist oppdatert

Hvordan blir det nye året? Vi har spurt ordførerne om hvilke planer de har for sin kommune. 


Kamilla Thue i Eidskog tror 2024 blir et tøft år for Eidskog .

– Mitt forsett er at vi skal klare å komme i økonomisk balanse samtidig som vi tar vare på og videreutvikler de gode tjenestene våre. Og så skal jeg leve litt sunnere!

– Mitt forsett er at vi «står han av» og klarer å komme i økonomisk balanse. Samtidig er det en klar målsetning om å ta vare på og videreutvikle våre gode tjenester. For å klare det må vi ha stort fokus på å vår viktigste ressurs, som er våre ansatte. Et annet fortsett er at vi klarer å balansere kortsiktige behov med langsiktige satsninger for framtida. Det er dyrt å være fattig og det er lett å føle seg tvunget til å ta valg som vi vet er svært dyre på sikt. Jeg har stor tro på at vi skal klare det!

Thue sier hun har som forsett å fortsette jobben med å bedre kommunens inntektssystem. – Det er nå vi har mulighet til å påvirke for mange år framover! 

Det private forsettet er "det vanlige" – spise og leve litt sunnere. 

–Der er jeg ikke alltid like flink til å følge opp, men det gjelder å ikke gi seg! 

Paul Johan Moltzau ønsker godt nytt år fra "Østlandets perle" og håper den forventede myke landingen i norsk økonomi slår til i 2024. (Foto: Hurdal kommune)

 Paul Johan Moltzau i Hurdal kommune håper på den forventede myke landingen i norsk økonomi neste år. - For Hurdals del håper jeg vi klarer å styre etter vedtatte budsjetter og kommer i gang med flere av boligprosjektene våre. Jeg håper på mer optimisme i husstandene med de trangeste kårene - med videre smitte til næringslivet. Egne forsetter er det "vanlige" – å være mer fysisk aktiv. 

 Kjartan Berland i Lillestrøm har som nyttårsønske at byen sammen skal klare å komme seg igjennom en krevende økonomisk tid samtidig som man ser muligheter for å utvikle kommunen med et aktivt og velfungerende næringsliv.  

Kjartan Berland er ved godt mot til tross for en krevende økonomisk situasjon for kommunen.

– Mitt personlige nyttårsforsett er at jeg skal bli flinkere til å trene. Jeg fikk meg tredemølle til jul så alt skal ligge godt til rette for å bli bedre med løping.

 Christian Bendz på Nannestad har tro på at 2024 blir et godt år for kommunen: 

– 2024 blir et godt år for Nannestad, tror Christian Bendz.

– Både nye boliger for demente, ny barnehage og nytt skolebygg skal åpnes, i tillegg til flere andre prosjekter.  Vi skal  bygge opp et attraktivt sentrum.  Jeg vet det er mange næringsaktører som ønsker å etablere seg i kommunen, de ønskes hjertelig velkommen. Som kommune skal vi tilrettelegge forholdene slik at Nannestad skal bli den beste bo- og etableringskommunen på Romerike. Mange klare politiske signalere er gitt, de skal følges opp. 

Christian Bendz sier han har stor tro på at kommunen skal nå sine målsetninger. 

– 2024 blir et godt år for Nannestad. 

Tove Nyhus i Nes kommune har som mål  for 2024 at Nes fortsatt skal være en god kommune å bo i, og en god arbeidsgiver for de som jobber der. 

Tove Nyhus i Nes kommune vil dele mer av ordførerhverdagen på sosiale medier.

Nyhus forteller at hun vanligvis ikke har noen private nyttårsforsetter, men 31.12.2023 er et unntak: - Som ordfører skal jeg bli mer synlig på sosiale medier. Det er mange spennende aktiviteter som det er naturlig å dele med innbyggere som er interessert i å se hvordan ordfører bruker arbeidsdagene.

Odd Kjetil Sløtte, Nord-Odal 

Odd Kjetil Sløtte vil fortsette å jobbe for at Nord-Odal skal være en trygg og god kommune å bo i. På det private plan vil han bli flinkere til å prioritere tiden sin for ikke å bli utbrent.

Sløttes nyttårsforsett er å være en lyttende ordfører for kommunens innbyggere. - Jeg vil fortsette å jobbe for at Nord-Odal skal være en trygg og god kommune å bo i. 

På det private plan vil han bli flinkere til å prioritere tiden sin: - Jeg må bli bedre på å sortere hva jeg må eller bør være med på som ordfører. Man kan fort bli litt utbrent hvis man sier ja til alt man blir invitert til å delta på. 

Knut Henrik Hvithammer i Sør-Odal er opptatt av at 2024 blir året kommunen "for fullt legger gode planer for framtidas omsorgstjenester". 

Antall innbyggere over 80 år tredobles fram mot 2050. Det betyr mye i forberedelser for Sør-Odal. – Samtidig skal vi lykkes med barn og unges oppvekst, sier Knut Henrik Hvithammer. Personlig håper han på flere turer med kameraet i skog og mark i 2024.

– Antall over 80 år i kommunen tredobles fram mot 2050. Forberedelsene til å øke antall omsorgsplasser på ulikt nivå, og få bygget flere tilrettelagte boliger er vår viktigste oppgave nå. Vi skal også lykkes med barn og unges oppvekst. Vi har ikke råd til at unge som er i fare for å falle utenfor blir en offentlig utgift. Vi trenger alle unge i arbeid. Barnehage, skole og sosialt arbeid for unge blir viktig også i 2024. Jeg gleder meg til at arbeidet med å løfte Skarnes sentrum fortsetter i 2024, i området ved den nye jernbanestasjonen. 

Personlige nyttårsforsett har ordføreren i Sør-Odal ikke: – Men jeg vil mer ut i skogen og bruke kameraet.

Ståle Lien Hansen i Ullensaker kommune sier han ser fram til et nytt år med nye muligheter: 

Ståle Lien Hansen har ingen personlige nyttårsforsetter, men som ordfører er ambisjonene store: – Jeg lover å fortsette å jobbe for å gjøre Ullensaker til Norges beste kommune.

– Mine ønsker for Ullensaker i 2024 er at vi fortsetter å vokse og utvikle oss som en moderne og fremtidsrettet kommune, med fokus på utvikling, innovasjon og næringslivsutvikling. Jeg ønsker selvsagt at vi skal tilby gode tjenester og tilbud til alle innbyggerne, uansett alder, bakgrunn og behov, men jeg ønsker også at hele regionen skal styrke sin rolle som vertskap for Oslo Lufthavn, og utnytte de mulighetene det gir for næringslivet og samferdsel. Jeg ønsker at vi skal bevare og forbedre våre flotte bomiljøer, natur- og kulturområder, og idretts- og fritidsaktiviteter, og at vi skal være en kommune som lytter til innbyggerne, og som legger til rette for politisk styring og demokrati.

Privat ønsker han å forsøke å sette av mer tid til familie og venner i det nye året: – Jeg vil vise dem hvor stor pris jeg setter på dem.  Jeg har ikke noen private nyttårsforsetter i år utover dette, men som ordfører kan jeg love at jeg skal fortsette å jobbe for å gjøre Ullensaker til Norges beste kommune.Powered by Labrador CMS