NHO har årlig en rangering av kommuner etter attraktivitet og lokal vekstkraft for næringslivet. I Innlandet kom Grue på andre plass etter Gran, foran både Lillehammer, Hamar og Kongsvinger. Vi har tatt en prat med næringsrådgiver Haakon Gjems om arbeidsmarked, næringsutvikling, fiberdekning befolkningsvekst, utdanning og alderssammensetning i Grue kommune.

Hjelper gründerne i Grue

Publisert Sist oppdatert

 Det finnes nesten ikke statlige arbeidsplasser i Grue. – Gruesokningene er vant til å klare seg sjøl og er sjelden tomme for ideer, sier Haakon Gjems, næringsrådgiver i kommunen. 

Gjems har ansvaret for Innovasjon Norge-sakene i Grue bortsett fra landbruk og tar imot samtlige henvendelser om næringsutvikling. Da vi snakker med ham, er han opptatt med å hjelpe folk til å søke det kommunale næringsfondet. Søknadsfristen er 15. november.

 

– Vi har fått mange henvendelser av folk som vil ha hjelp til å søke og som lurer på hvem som kan søke. Svaret på det er at det kan alt fra små enkeltbedrifter til mellomstore bedrifter. Målet er å skape nye arbeidsplasser og på den måten bidra til vekst i kommunen. 

 Natur og billigbutikker

I det siste har det vært en del oppblomstring av næringslivet i Grue, kan Gjems fortelle. Eksempelvis har flere bedrifter på Grue Finnskog skiftet eier og nye er kommet til. – Grensen Experience er en av disse som tilbyr mye til turister som søker opplevelser og ikke minst ro i et naturskjønt område. Vi har også billigbutikker som skalerer opp nå som prisene ellers stiger. I går besøkte jeg noen som har etablert nettbutikk til engroskunder og lag og foreninger i en nedlagt forretning. De kaller seg Handelshuset Gule og selger fra fra solbriller til kjøkkenutstyr, verktøy og skolesaker - nesehårstrimmer har de også fått plass til i sortimentet!

Dersom man har en drøm og brenner for en sak og finner noen kunder som er villige til å betale for det du kan hjelpe dem med, er det et veldig godt utgangspunkt, synes Gjems. Samtidig understreker han at gründerreisen kan være tøff: 

Som skogeier er Haakon Gjems ofte i skogen, men har aldri vært så nær bamse i virkeligheten som her i Grue Rådhus hvor han driver næringsrådgivning.

– Det er viktig å ha noen som kan være med deg på veien, som kan backe deg opp og realitetsorientere deg.

Grue vant over Lillehammer, Hamar og Kongsvinger

NHO har årlig en rangering av kommuner etter attraktivitet og lokal vekstkraft for næringslivet. I Innlandet kom Grue på andre plass etter Gran - foran både Lillehammer, Hamar og Kongsvinger. Grue er ifølge denne kåringen den beste kommunen i gamle Hedmark å drive næring i. 

Næringsrådgiveren er stolt av bedriftene i Grue: – Vi har veldig mange private bedrifter, prosentvis i landssammenheng er vi nesten i toppen. 

Eksporten

Lille Grue med sine 4500 innbyggere gjør seg også bemerket med flere, store eksportbedrifter, Glamox , Bergene Holm, Scanpole og Moelven.  Disse drar god nytte av dagens lave kronekurs.

– At vi har så mange eksportbedrifter gjør at næringslivet her går ganske godt. Gamox ansatte jo nylig 15-20 medarbeidere etter at en fabrikk fra Sverige flyttet hit. Det pågår et generasjonsskifte i industrien. Vi regner med flere nye stillingsutlysninger i nærmeste framtid. Kommunen har jo også behov for å ansette folk; Bufetat som holder til på Kirkenær skal ansette flere. 

Det er også blitt lettere for folk i Grue å jobbe eller studere hjemmefra når dette er ønskelig eller nødvendig:

– God fiberdekning er avgjørende for å få folk til å etablere seg her. I løpet av neste år vil 97 prosent av alle husene i Grue ha fiberdekning. Telenor har besluttet å også bygge ut på Grue Finnskog. Fiberutbyggingen her vil være ferdig innen et år.

Aldrende befolkning

Folk blir gamle i Grue. En oversikt fra Statistisk Sentralbyrå over alderssammensetningen viser synkende tall for aldersgruppen 19 til 40, deretter stigende med flest personer i gruppen 65-69 år.

– Mange flytter etter videregående - de får kanskje sin første jobb eller de begynner på studier. Det går litt tid før de kommer tilbake. 

Det er bra at de unge får erfaring fra andre steder, mener Gjems. – Håpet er at de vender hjem igjen når de har stiftet familie. Mange gjør det. Her har de besteforeldre til barna sine , her har de selv vokst opp og vet hva de går til.

22. november vil hele 32 bedrifter fra regionen delta på arrangementet Treffes i Oslo sammen med seks kommuner i Kongsvingerregionen for å fortelle utflyttere og andre interesserte om mulighetene de har i regionen. 

Akademia

–Regionen byr på mange spennende arbeidsplasser for tilflyttere og innflyttere. Det skjer mye, sier Gjems og nevner Høyskolsesenteret i Kongsvinger og Science Park som eksempel.

– Det at man får akademia, gjør noe med en regionsby og vil være bra for Grue også. Vi får tilgang på studenter med etterspurt kompetanse, og det blir lettere for bedriftene å sende sine ansatte på etterutdanning. 

Behov for ny kompetanse

Grue-industrien er på veg inn i et generasjonsskifte. Et stort antall ansatte trer av de neste ti årene.

– Samtidig vil ny tematikk bli stadig mer aktuelt, som bærekraft, digitalisering, kunstig intelligens, kombinert med en økt innovasjonstakt. Dette medfører behov for ny kompetanse, og den tradisjonelle fagarbeideren vil også måtte ha med seg en ny verktøykasse. Arbeidsstyrken må i stor grad være fleksibel og villig til å lære gjennom hele karrieren for å tilpasse seg en industri i stadig endring. Dette krever blant annet et lokalt fagskoletilbud innen industrifag og relevante høyere utdanningstilbud. Ikke minst må antall fagarbeidere innen automasjon og andre industrifag økes. 

Gjems peker på at mangelen på fagfolk er blitt en tydelig trend de siste ti årene. 

– Kampen om arbeidskraft vil bli enda sterkere enn i dag. Reduksjon av utenforskap og frafall vil være stadig viktigere. 

Tøffe økonomiske tider til tross – Haakon Gjems ser positivt på utviklingen i Grue. 

 

 

Powered by Labrador CMS