SE DET HJEMMEFRA!

Fra Arendalsuka i fjor.

Hjemme i Arendalsuka?

Politikere, forskere, fageksperter , bedrifter, LO, NHO og presse er blant dem som kommer til Arendal 14. – 18. august. Skulle du gjerne ha vært der, men får ikke dratt? Flere av arrangementene strømmes.

Publisert Sist oppdatert

Spenn sikkerhetsbeltet - ulendt terreng i vente, varsler Finansredaksjonen i Dagens Næringsliv kl 18.45 - 19.30.  "KI-boble, svak krone, negativ vekst i økonomien og inflasjon. Hvordan lander den norske økonomien?

12-13: Kritiske råvarer – hva nå? spør Elektroforeningen og inviterer til samtale om råvaremangel i elektrobransjen. Hva har vi lært av pandemien og Ukraina-krisen og hvordan kan vi styrke vår beredskap og bærekraftige tilgang til råvarer ved neste store krise? 

12:30 - 13:30: En ærlig samtale om omstilling i norsk næringsliv. Det er et stort fokus på omstilling i Norge, og både myndigheter og næringslivet viser til at næringslivet er avgjørende for å nå Norges klima- og naturmål. Men det er mindre oppmerksomhet rundt det som faktisk skjer i næringslivet. Arrangør:UN Global Compact Norge, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv.

14-15: Kommunene må i førersetet for en bærekraftig næringsutvikling. Bærekraftig omstilling oppnås mest effektivt ved godt samspill mellom lokale myndigheter og næringsliv. Kommunene har en spesiell rolle som tilrettelegger og utvikler for næringslivet.  UN Global Compact Norge og BDO AS har sammen utviklet en rapport om utfordringer og muligheter i samspillet mellom næringslivet og kommuner.Arrangører: UN Global Compact Norge, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, BDO AS

14-15: På nett – veien til et påkoblet Norge. Det haster med å utbygge og oppgradere strømnettkapasiteten i det langstrakte landet vårt. Regjeringens egen handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av strømnettet ble lagt frem i april, men er det nok?  Arrangør: Fornybar Norge, Arva, BKK, Elnett, Elvia, Fagne, Glitre Nett, Lede, Linea, Linja, Lnett, Norgesnett, Tensio

 14:15 - 15:30: Hvordan løfte bedrifter til nye høyder? Industrien står overfor et skifte som endrer måten vi driver industri på. I takt med den teknologiske utviklingen, øker kompleksiteten i både produkter og produksjonsprosesser.Hvordan kan nye suksesshistorier skapes og hvordan kan vi løfte eksisterende bedrifter til nye høyder? Arrangør: Electronic Coast, SINTF Manufacturing.

14:30 - 15:30: Hvordan kan Norge forhindre kraftunderskudd i 2027? 3 råd til politikere. "Vi styrer rett mot kraftunderskudd i alle Norges regioner innen 2030. Alle politikere vil klippe snorer til nye fabrikker med nye arbeidsplasser. Men ingen vil klippe snoren til ny kraftutbygging. Hvordan skal vi klare å få til nye grønne arbeidsplasser om vi ikke har nok strøm til en fornuftig pris?" Arrangør: NTNU - NTNU Energi, SINTEF Energi.

15:30 - 16:30: Hvor fort kan vi elektrifisere tungtransporten i Norge? Mens utslippene fra norske personbiler stadig synker, går det i motsatt retning for de tyngre kjøretøyene – utslippene fra godstransport på vei øker. Det både må vi og kan vi heldigvis gjøre noe med! Spørsmålet er hvor fort det kan gå? Arrangør: Norsk elbilforening, Statens vegvesen, EnovaSTEDSamferdselsteltet

 16:00 - 16:30: Hvordan kan norsk industri bli mer innovativ, energieffektiv og utslippsfri? . Har vi tilstrekkelig fart på teknologiutviklingen? Hvordan kan norsk industri bli mer innovativ og energieffektiv? Arrangør: Enova SFSTEDDN-teltet

 16:00 - 16:55: Er vi skodd for en ny tid? Om prioritering og perspektiv i kompetansepolitikken. Hvordan kan vi få til en bedre match mellom tilbud og etterspørsel av relevant kompetanse? Hvordan skal vi sikre endring for at vi skal ha den arbeidsstokken vi trenger i fremtiden? Fylkeskommunene har fått økt ansvar for regional kompetansepolitikk, men henger de med i tiden? Arrangør:KS.

 16:00 - 17:00: Alt du trenger å vite om AI etter Arendalsuka. Thomas Seltzer gir en  grundig innføring i AI Hva er de største mulighetene, og hvilke utfordringer vil vi måtte hanskes med i årene som kommer – både som arbeidstakere, arbeidsgivere og som samfunn? Arrangør: Crayon.

 16:30 - 17:15: Europa trenger norske grønne råmaterialer. Klarer vi det ? Er norsk politikk er offensiv nok i forhold til dette skjebnefelleskapet vi står i. Arrangør: Eyde-klyngen, Norsk industri, Prosess 21.

 17:45 - 18:30: Batterinasjonen Norge bygges nå. Den norske regjerningen lanserte i 2022 en nasjonal batteristrategi med 10 grep for at Norge skal bli et attraktivt vertsland for bærekraftig og lønnsom aktivitet i hele verdikjeden og tiltrekke oss de store gigafabrikkene.Nå, ett år senere, har mye skjedd på batterifronten både i Norge og i resten av verden. Battery Norway inviterer til en gjennomgang med næringsminister Jan Christian Vestre og flere sentrale aktører i den norske batteriverdikjeden som forteller om status og planer for sine prosjekter. Vi tar dessuten et blikk ut i verden for å høre om hva som foregår i det store batterikappløpet mellom Østen, Europa og USA. Arrangør: Arrangør: Battery Norway

Powered by Labrador CMS