Høstkonferanse i Grue

Anika Ruud Goplen åpner Høstkonferanse i Grue

Samling av næringslivet i Grue kinosal gir inspirasjon og nytt liv til lokalsamfunnet.
Cecilie Skog, den kjente eventyreren, stjal showet med sin unike formidlingsevne

Høstkonferanse i Grue: inspirerende foredrag av Cecilie Skog og styrking av lokalt samhold

Grue Handels- og næringsforum inviterte til høstkonferanse i kinosalen i Grue rådhus, i et forsøk på å bringe næringssamfunnet i Grue nærmere hverandre. 
Anika Ruud Goplen åpnet konferansen og vektla viktigheten av at næringslivet står sammen og legger tilrette for at de som går med en drøm om å starte egen virksomhet, skal tørre å ta steget helt ut.

Cecilie Skog holder foredrag i Grue rådhus på Høstkonferansen i Grue

«Målet var ikke å sette verdensrekord, men å være på tur og komme hjem som bedre venner enn da vi dro» Cecile Skog

Cecilie Skog var konferansens trekkplaster. Hun er den eneste kvinnen i verden som har nådd både "de tre polene"; Nordpolen, Sydpolen og Mount Everest, i tillegg til å ha besteget det høyeste fjellet på hvert kontinent; Seven Summits.

Hun snakket ikke bare om sine mange eventyr, men også om den tragiske hendelsen i 2008, der ektemannen Rolf Bae omkom i et isras på K2. Skog vektlegger gledene ved å være på tur, fremfor å fokusere på de strabasiøse forholdene, noe som gjør hennes foredrag unikt.

Unike kjerneverdier i ekstreme forhold

Cecilie Skog delte innsikt om hvordan hun og hennes team klarte å bevare sin fysiske og mentale helse under de mest utfordrende forhold. De hadde to grunnleggende kjerneverdier:

 1. Helse og sikkerhet: Dette var deres høyeste prioritet. Ikke bare betyr det å ha riktig utstyr og trening, men også en kultur der alle føler seg komfortable med å si i fra dersom de ser potensielle farer.

 2. Bedre venner: Deres andre kjerneverdi var at de skulle komme hjem fra ekspedisjonen som bedre venner enn da de startet. I et næringslivsperspektiv tilsvarer dette god teambygging, et viktig aspekt for å opprettholde en positiv arbeidskultur.

Praktisk implementering
Disse verdiene ble ikke bare snakket om, men praktisert. De hadde en regel om å ha en tilbakemeldingstime hver kveld i teltet, der alle negative opplevelser skulle luftes. Det gav rom for å prosessere og snakke ut om utfordringer, og sørget for at problemer ble løst før de eskalerte. Det gjorde også at problemer ikke ble luftet i "kampens hete", når følelsene er sterke, men at de ble diskutert for å finne løsninger i stedet for å dele ut skyld.

Cecile skog stiller på selfie
Cecilie Skog som velvillig stiller opp på selfie med Elisabeth og Erik Retteraasen Wåde

Overføringsverdi til næringslivet
Disse prinsippene har klare overføringsverdier til næringslivet. I en verden der fokus ofte er på bunnlinje, påminner Skogs tilnærming oss om at menneskelige faktorer ofte er like viktige. Som hun demonstrerte, kan klare og felles kjerneverdier hjelpe teamet med å fungere bedre under press, styrke samholdet, og til slutt, bidra til en mer harmonisk og produktiv arbeidsplass.

Innlegg fra Klosser Innovasjon og HS Media
Klosser Innovasjon og HS Media bidro også med innlegg som fokuserte på lokal næringsutvikling og sosiale medier.

Publikumsreaksjoner
Tilbakemeldingene fra publikum var overveldende positive, og mange uttrykte at dette var akkurat hva næringslivet i Grue trenger for å styrke samholdet og veksten.

Næring24 legger til

Å konkretisere kjerneverdiene kan være en utfordrende oppgave, spesielt i en kontekst som næringslivet, der det er mange interesser på spill. Det er imidlertid viktig for å skape en kultur av tillit og samarbeid, noe som Cecilie Skog også understreket i sitt foredrag.

Her er noen trinn du kan følge for å konkretisere kjerneverdiene:

Identifisering

 1. Definere målsetninger: hva ønsker bedriften eller teamet å oppnå? Er det vekst, innovasjon, kundetilfredshet eller noe annet?

 2. Involvere teamet: dette bør være en kollektiv prosess der medarbeidere på ulike nivåer får komme med innspill.

Prioritering

 1. Velge kjerneverdier: basert på diskusjoner og målsetninger, velge 3–5 kjerneverdier som skal stå i fokus.

 2. Rangere verdier: noen verdier vil være viktigere enn andre. Ranger dem i en prioritert rekkefølge.

Operasjonalisering

 1. Lage handlingsplaner: hvordan skal hver verdi omdannes til konkrete handlinger?

 2. Sette målbare kriterier: hva vil det si i praksis å leve opp til en verdi? Sett opp målbare kriterier for å vurdere dette.

Implementering

 1. Kommunisere verdier: verdier bør ikke bare henges på veggen, men integreres i daglig kommunikasjon og praksis.

 2. Tilbakemeldingssystem: som i Cecilie Skogs tilbakemeldingstimer, bør man ha regelmessige møter der man evaluerer hvordan man ligger an i forhold til kjerneverdiene.

Oppfølging

 1. Vurdering og justering: ta tid til å regelmessig vurdere hvordan teamet eller bedriften presterer i forhold til kjerneverdiene, og gjør justeringer der det trengs.

 2. Feire suksesser: Når man har nådd viktige milepæler knyttet til kjerneverdiene, bør dette feires for å forsterke positiv adferd.

Ved å konkretisere kjerneverdiene på denne måten, gjør du dem til en integrert del av organisasjonens DNA, noe som kan bidra til et sterkere og mer samlet arbeidsmiljø.

Lykke til!

Cecilie Skog signerer bøker

Cecilie tok seg god tid til å prate med publikum
og signere bøker

Powered by Labrador CMS