Statistisk Sentralbyrå i går: 

I Innlandet er det flest ledige stillinger innen helsetjenester og pleie- og omsorgstjenester i institusjon, melder SSB.

Høy etterspørsel etter arbeidskraft over hele landet

Publisert

– Det var 117 600 ledige stillingar i årets første kvartal. Hele to tredjedeler av de ledige stillingene var i privat sektor. I Innlandet var det ifølge våre beregninger 7800 ledige stillinger i samme periode, sier rådgiver Rakel Gading i Statistisk Sentralbyrå til Næring24.no.

– Ledigheten i Innlandet tilsvarer 6,3 prosent av alle stillinger i hele landet. Disse er fordelt over alle næringer, men flest finner vi innen næringene helsetjenester og pleie- og omsorgstjenester i institusjon, med 1100 ledige stillinger i hver av næringene, og 1000 ledige stillinger i varehandel. 

SSB har ikke tall på kommunenivå.

– Tallene fra Innlandet stemmer godt overens med det samlede bildet på landsnivå, hvor det er disse næringene som har flest ledige stillinger, sier Gading.

Tallet på ledige stillinger gikk opp med 10 300 fra forrige kvartal - en oppgang på ti prosent. 

Det er fremdeles flest ledige stillinger innan varehandel, på et forholdsvis stabilt nivå fra forrige periode, med 13 100 ledige stillinger. Dette kvartalet øker etterspørselen etter arbeidskraft innan helsetenester med hele 43 prosent, til 12 700 ledige stillinger, melder Statistisk Sentralbyrå.

Powered by Labrador CMS