KOMMUNEVALGET 2023

Hva vil ditt parti gjøre for næringslivet i Kongsvinger?

Hva vil du gjøre for næringslivet i Kongsvinger? Hvilken erfaring har du selv fra næringslivet? Vi har stilt spørsmålet til ordførerkandidatene.

Publisert Sist oppdatert
Eli Wathne, Høyre
Eli Wathne, Høyre

Ordfører Eli Wathne, Høyre:

– Vi er opptatt av å stille på lag med jobbskaperne, å være en ja-kommune, Jobbe fram gode og forutsigbare rammebetingelser. De private bedriftene, familiebedriftene i Kongsvinger er viktige for lokalsamfunnet. 

Har du selv erfaring fra næringslivet?

– Ja. Jeg har jobbet i privat selskap med strategirådgivning. Har ellers erfaring fra Telecom og IT.

 

Audun Wangen, Venstre
Audun Wangen, Venstre

Audun Wangen, Venstre:

– Venstre ser at det er vanskelig for næringslivet å rekruttere medarbeidere, både fagarbeidere og folk med høyere utdanning. Derfor vil vi sørge for at det er fint å bo i Kongsvinger. Vi skal ha et hyggelig bysentrum med et nytt hotell og kulturfasiliteter, gode skoler og barnehager og en effektivt og godt drevet kommune. Vi ønsker å videreføre den store satsingen på næringsutvikling og profilering gjennom Klosser innovasjon og støtte det gode arbeidet som gjøres av nettverket 7Sterke. Venstre har vært en viktig støttespiller for Høgskolesentret i Kongsvinger som tilbyr utdanninger og forskningsprosjekter som næringslivet etterspør, og som samarbeider med bedrifter som vil drive mer bærekraftig. Kommunens støtte må videreføres. Vi må legge inn nok næringstomter og sørge for nok boligbygging i kommuneplanen. Dessverre ser det mørkt ut for ny E16 mot Oslo/Gardermoen, som næringslivet ønsker seg. Vi må da se på tiltak på eksisterende vei. Venstre jobber for tiltak på Kongsvingerbanen som gjør at kapasiteten øker både for transport av passasjerer og gods. 

Har du selv erfaring fra næringslivet?

Ja, jeg jobber i en privat bedrift; Orange Business.

 

Jan-Øyvind Lorgen, Liberalistene
Jan-Øyvind Lorgen, Liberalistene

Jan-Øyvind Lorgen, Liberalistene:

– Vi vil fjerne eiendomsskatten og redusere byråkratiet som kommunen utsetter næringslivet for. Si ja til konsesjoner, byggesøknader, løyver og generelt forkorte søknadsprosesser. Sette mål om x tid på søknad før det automatisk godkjennes? Videre vil vi oppfordre stortingspartiene til å fjerne arbeidsgiveravgiften, slik som i Finnmark. Kongsvinger-regionen er sammenlignbar med Finnmark. Vi vil også arbeide for å redusere den kommunale delen av formuesskatten.

Har du selv erfaring fra privat næringsliv? 

Ja, jeg er selvstendig næringsdrivende fastlege og har et eget investerings-AS.

 

Thor T. Ringsbu, Kristelig Folkeparti
Thor T. Ringsbu, Kristelig Folkeparti

Thor T. Ringsbu, KrF: 

– Det må bli en løsning på den fastlåste situasjonen for E16-utbyggingen. Om nødvendig må vår region legge press direkte på regjeringen. Kraftsituasjonen gjør at regionen settes i en uhyre kritisk situasjon framover. Dette må få fokus politisk ved lobbyvirksomhet og initiativ fra en samlet region. Vi har ellers flere viktige ting vi prioriterer for en positiv utvikling av regionens næringsliv.

 

 

 Les også: Hva vil ditt parti gjøre for næringslivet i Lillestrøm?

Powered by Labrador CMS