KOMMUNEVALGET 2023

Mandag 11. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Sjekk her hva listetoppene i Lillestrøm vil gjøre for næringslivet.

Hva vil ditt parti gjøre for næringslivet i Lillestrøm?

Hva vil du gjøre for næringslivet i Lillestrøm? Hvilken erfaring har du selv fra næringslivet? Vi har stilt spørsmålet til ordførerkandidatene.

Publisert Sist oppdatert

 

Jørgen Vik, Arbeiderpartiet

Ordfører Jørgen Vik, Arbeiderpartiet: – Det er et mål for Lillestrøm Arbeiderparti at enda flere vil satse og etablere seg i kommunen vår. Det er viktig med et sterkt lokalt og mangfoldig næringsliv som skaper arbeidsplasser og gir innbyggerne gode tjenester. Innkjøpsreglementet vårt er laget for å støtte bærekraftig utvikling.

 

Det skal være et forutsigbart og fremtidsrettet samarbeid mellom kommune og næringsliv. Vi vil at flere bedrifter og institusjoner etablerer seg her, slik at flere kan jobbe i nærheten av der de bor.

 

Arbeiderpartiet vil gjøre Lillestrøm kommune til en aktiv aktør for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, økonomisk kriminalitet og brutalisering av arbeidslivet. Vi vil arbeide for lokal verdiskaping og støtte bedrifter som driver seriøst og satser på sunne arbeidsvilkår for sine ansatte.

 

Har du selv erfaring fra privat næringsliv?

Ja. Jeg er for tiden i permisjon fra jobben min på Institutt for Energiteknikk. Før dette arbeidet jeg i Adecco.

 

Kjartan Berland, Høyre

Kjartan Berland, Høyre: 

Vi vil korte ned behandlingstiden for søknader fra næringslivet. Lovpålagte frister skal holdes. Høyre vil hjelpe til med søknader og gjøre prosessene mer næringsvennlige og mindre byråkratiske.

Har du selv erfaring fra privat næringsliv?

Ja. Jeg er fagsjef for Drivkraft Norge, tidligere Norsk Petroleumsinstitutt, en bransjeforening for selskaper som produserer og selger oljeprodukter, gass, strøm og bioenergi i Norge.

 

Boye Bjerkholt, Venstre

Boye Bjerkholt, Venstre: 

– Venstre vil at Lillestrøm skal være en serviceinnstilt kommune der næringslivet blir møtt med dialog, forutsigbarhet og effektiv saksbehandling. Vi vil legge til rette for at store og små bedrifter kan etablere seg og vokse seg store i Lillestrøm. Det handler om å tilrettelegge for flere kontorbygg i sentrum og ved knutepunkter, og om å styrke satsingen på gründerskap og innovasjon. Vi ønsker å sikre gode rammevilkår for Business Lillestrøm, Business Sørumsand og andre tiltak som støtter opp om gründerskap, og videreutvikle Kunnskapsbyen Lillestrøm som kommunens viktigste næringspolitiske verktøy. 

Har du selv erfaring fra privat næringsliv?

Jeg har ingen stor erfaring selv fra privat næringsliv, men i studietiden hadde jeg deltidsjobber i ulike deler av næringslivet.

 

Thor Grosås, Senterpartiet

Thor Grosås, Senterpartiet: 

– Lillestrøm Senterparti mener kommunen best utvikles i samarbeid med innbyggere og næringsliv, kulturliv og idrettsforeninger, samt øvrig frivillighet. Vi ønsker å legge til rette for utvikling av næringsvirksomhet i hele kommunen, og ikke bare på noen få prioriterte steder. God infrastruktur er viktig, og Senterpartiet arbeider for full dekning av høyhastighetsbredbånd til alle husstander og næringsvirksomheter i kommunen. Det er avgjørende for at det skal være attraktivt å bo og jobbe utenfor de mest sentrale områdene.

 

Har du selv erfaring fra privat næringsliv?

– Jeg har jobbet i privat næringsliv hele mitt yrkesaktive liv, for PWC i Oslo, inntil jeg ble heltidspolitiker i 2019.

Eline Stangeland, Miljøpartiet De Grønne

Eline Stangeland,
Miljøpartiet De Grønne:
 

– Vi vil særlig satse på og støtte grønne og bærekraftige næringer. I tillegg vil vi gjerne ha en bedre fordeling av næring / bolig slik at folk kan ha arbeidsstedet sitt nær der de bor. Dette minsker transportbehovet.

 

Har du selv erfaring fra privat næringsliv?

– Ja!

 

Irene Bekkvik, Konservativt

Irene Bekkvik, Konservativt

– Konservativt vil at staten skal bruke en større del av inntektene fra oljenæringen til å styrke vilkårene for annen næring på fastlandet. Dette skal skje gjennom økt satsing på kunnskap, infrastruktur, og reduksjon av skatt for bedrifter. 

Vi vil fjerne arbedsgiveravgift og redusere selskapsskatten, samt innføre differensierte avgifter på detaljhandel for å demme opp mot grensehandel. Vi vil gjøre det attraktivt å investere i norsk industri ved å ha samme økonomiske betingelser for innenlandske og utenlandske eiere. Vi vil forenkle lover og regler for små og mellomstore bedrifter.

Har du selv erfaring fra privat næringsliv?

– Jeg har jobbet innenfor både privat og offentlig sektor. De siste årene har jeg jobbet som styrer i en privateid ideell barnehage. Jeg vokste opp med foreldre innenfor selvstendig næringsvirksomhet innen detaljhandel og snekker.

Vegard Ottervig, Liberalistene

Vegard Ottervig,
Liberalistene: 

– Liberalistene vil fjerne arbeidsgiveravgiften og alle andre hindringer for å skape verdier i Lillestrøm kommune.

Har du selv erfaring fra privat næringsliv?

– Jeg har alltid jobbet i det private næringslivet, i mediehus, revisjonsfirma og IT-selskap.

Jane Edvartsen, Folkets Parti

Jane Edvartsen, Folkets Parti

– Folkets Parti tror på markedsøkonomi med konkurranse som legger til rette for innovasjon, nytenkning og best mulig ressursutnyttelse. Vi ønsker et samfunn med respekt for folk som med eget initiativ skaper vekst og velstand i vårt samfunn. Gründere og norsk næringsliv skal ha forutsigbarhet i sine virksomheter. Vi trenger mange selvstendig næringsdrivende og et mangfold av bedrifter som er viktig for maktspredningen i økonomien og samfunnet. For at flere skal kunne skape sin egen arbeidsplass, må kunnskap om entreprenørskap og forretningsdrift være lett tilgjengelig.

Har du selv erfaring fra privat næringsliv?

– Jeg har jobbet i det private næringslivet i over 30 år.

 Les også: Hva vil ditt parti gjøre for næringslivet i Kongsvinger?

Powered by Labrador CMS