SIRKULÆRE SOLØR – EN LEDENDE BIOHUB I INNLANDSPORTEFØLJEN

HELE GJENGEN I ARBEID: Deltakere i Klosser Resiliens fra Sirkulære Solør står på for å gjøre bærekraft til innovasjonskraft.

Ikke bare fine ord fra Sirkulære Solør

– Hva mener vi med bærekraft, det grønne skiftet eller noen av de andre fine ordene; er det ord eller handling? I Sirkulære Solør er vi i hvert fall først og fremst opptatt av handling. Ord og prat får andre drive med, sier styreleder Espen Svenneby. Fabrikksjefen på Forestia har aldri hatt sans for tomme festtaler.

Publisert Sist oppdatert

Sirkulære Solør er eid av Våler og Åsnes Kommune og en av de ledende biohubene i Innlandsporteføljen.

 Den består av industribedrifter som er tilknyttet Braskereidfoss industriområde i Innlandet. Disse er Forestia, Moelven Våler, Nortura Samvirkekylling, NAF Trafikksenter, Solør Renovasjon, Nittedal Torvindustrier, Solør videregående skole og flere transportselskaper. Siden 2019 har bedriftene jobbet med sikurlære forretningsideer som også kan involvere samarbeid med andre biohuber. Biohubene er et nettverk av industrier og aktører som utnytter biologiske ressurser på en bærekraftig måte.

Samarbeider med Klosser Innovasjon

Espen Svenneby, fabrikksjef i Forestia og styreleder i Sirkulære Solør.

Vi er opptatt av handling som skaper fremtidige verdier og økt sysselsetting.

Espen Svenneby, fabrikksjef i Forestiia og styreleder i Sirkulære Solør.

– Vi er opptatt av handling som skaper fremtidige verdier og økt sysselsetting. Derfor har vi valgt å samarbeide med Klosser Innovasjon, sier Svenneby i en pressemelding fra Sirkulære Solør.

Gjennom programmet Klosser Resiliens har bedriftene utviklet flere sirkulære innovasjonsideer som nå skal videreforedles til forretningskonsepter. På tross av god kapasitet på kraftanleggene har den siste tids ekstremvær satt kraftbruket på agendaen. Eidsiva er i dialog med klyngen om alternative kilder til kraft, som sol- og vindkraft for å avlaste risiko.

Aske, varme og varmdamp

Det å ha tilgang på store mengder kraft er en viktig forutsetning for industriell vekst, heter det videre i pressemeldingen. Sirkulære Solør har flere pågående prosjekter som innebærer bruk av restressurser. Restressurser i form av varme og vanndamp kan gjenbrukes som mulig energikilde for både veksthus og akvakultur. Aske er en annen betydelig restressurs som det jobbes med å finne nye bruksområder for. Her er klyngen i dialog med nasjonale aktører om bruk av ny teknologi. Med ambisjon om å innfri Norges klimamål for 2030 jobber Sirkulære Solør med å minske utslippene fra de 230 kjøretøyene som kjører inn og ut av området hver dag.

Innlandsporteføljen

Innlandsporteføljen er en kartlegging av de innovasjonsprosjektene med størst potensial for verdiskapning og eksport i Innlandet, satt sammen av Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Sirkulære Solør er representert i to av de fire satsingene Innlandsporteføljen løfter opp; «den grønneste fastlandsindustrien», «ledende sirkulære biohub-er».

Disse satsingsområdene blir helt sentrale i Innlandsporteføljens prioriteringer og det blir viktig med gode involveringsprosesser med næringslivet, klynger, innovasjons- og FoU-aktører for sammen å finne god form, organisering, eierskap og mandat til de ulike satsingene. Lansering av Innlandsporteføljen har pekt på den grønneste fastlandsindustrien og en rekke biohuber som man har forventning til skal skape helt nye, sirkulære løsninger og forretningsmodeller.

Kapital, kraft og arbeidskraft

Lansering av Innlandsporteføljen har pekt på den grønneste fastlandsindustrien og en rekke bio-huber som man har forventning til skal skape helt nye, sirkulære løsninger og forretningsmodeller. For å lykkes med sirkulære løsninger må man ha på plass tilstrekkelig kapital, kompetent arbeidskraft og ikke minst tilgang på kraft. Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet Fylkeskommune og Innovasjon Norge er eiere av Innlandsporteføljen. Det er stilt store forventninger til jobben med å tilrettelegge for ny, grønn fastlandsindustri og sirkulære løsninger gjennom flere finansieringsordninger der Sirkulære Solør vil være en aktiv samskaper.

Kilde: Pressemelding fra Sirkulære Solør

Powered by Labrador CMS