Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentenes holdninger.

PÅ GÅLÅ 4.-12. AUGUST: Ibsens drama Peer Gynt har vært framført på friluftsscenen ved Gålåvatnet hvert år siden 1989 og er en solid merkevare. For omkringliggende bedrifter betyr Peer Gynt omlag 1000 millioner kroner i ringvirkninger.

-Ikke ta reiselivet for gitt!

11. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Et valgløfte som bør stå høyt blant våre folkevalgte er at reiselivet skal fortsette å skape kommuner som folk vil besøke og slå røtter.

Publisert Sist oppdatert

De kommunene som tilrettelegger for vekst i reiseliv og uteliv vil få mye igjen for investeringen. Reiselivet skaper nemlig store ringvirkninger – også for annet næringsliv i nærmiljøet. Innlandets reiseliv er en næring som skaper glede og underholdning for innbyggere og besøkende. Det være seg kjente attraksjoner som Peer Gynt og Hunderfossen eller mer lokale opplevelsesdestinasjoner som Mjøsparken i Brumunddal. Men ikke nok med det – de skaper også levende samfunn i by og bygd.

Aktiviteter, arrangementer og opplevelser som tilbys innenfor reiseliv, servering og uteliv bidrar til å bygge sterke og gode lokalsamfunn. Det styrker ikke bare næringslivet, det gjør det også lettere for ordføreren å holde på sine innbyggere, tiltrekke seg nye og å trekke ungdommen tilbake til sine hjemkommuner etter endt utdannelse. En god oppvekst, aktiv ungdomstid og tilbud på fritiden, bidrar til å styrke opplevelsen av at hjemstedet er et godt sted å være.

Jon Kristiansen
Kristin Krohn Devold

Steder som tilbyr en rik kulturell scene, spennende aktiviteter og en unik atmosfære er bedre rustet for å tiltrekke seg arbeidskraft og skape aktivitet. Derfor er ikke bare gode rammevilkår for reiselivet god næringspolitikk. Det er også god distriktspolitikk. Reiselivet er en viktig alliert med alle ordførere som vil at sin kommune skal slippe fraflytting og svekket økonomi. For de som skal slå røtter i en kommune betyr det noe å se liv og røre i lokalmiljøene på ettermiddager og kvelder.

Derfor er det viktig at våre folkevalgte anerkjenner betydningen av reiseliv og uteliv for bolyst og livskvalitet. En oppfordring til våre politikere fra våre medlemsbedrifter er å sette ja-stempelet på sin kommune. En god start er å være positive i reguleringssaker. Et handlingsrom ligger i å videreføre skjenkebevillinger uten krav om ny bevilling, og innføre skjenking til 03.00 så lenge det ikke er til vesentlig sjenanse for beboere.

De kommunene som tilrettelegger for vekst i reiseliv og uteliv vil få mye igjen for investeringen. Reiselivet skaper nemlig store ringvirkninger – også for annet næringsliv i nærmiljøet. Skaper vi reiselivsdestinasjoner som tiltrekker seg tilreisende, påvirker det også hotellene som får gjester, serveringssteder som har flere å servere og handelsnæringen som øker kundegrunnlaget. Ringer i vannet som gir virkninger langt ut over hva man skaper for seg selv.

I august går årets Peer Gynt av stabelen. Ibsens drama Peer Gynt har vært framført på friluftsscenen ved Gålåvatnet hvert år siden 1989. Fra 1993 har stykket blitt fremført med Edvard Griegs musikk. Forestillingen blir sett av over 20 000 tilskuere hvert år. Peer Gynt er en solid merkevare i regionen der ringvirkningene har enorm betydning for omkringliggende bedrifter i regionen. Om lag 100 millioner kroner skapes i ringvirkningene mens Peer Gynt pågår i august.

Steder som tilbyr en rik kulturell scene, spennende aktiviteter og en unik atmosfære er bedre rustet for å tiltrekke seg arbeidskraft og skape aktivitet. For vi kan ikke bare ha noe å leve av. Vi må også ha noe å leve for. Når et nærmiljø har et mangfoldig og spennende uteliv, blir det en møteplass for mennesker med ulike interesser og bakgrunner. Arrangementer og aktiviteter bidrar til å samle folk, skape nye relasjoner og fremme et sterkt fellesskap. Derfor er et valgløfte som bør stå høyt blant våre politikere er å skape ja-kommuner som tilrettelegger for reiselivsaktivitet.

Den utfordringen vil vi gi til våre politikere som ber om velgernes tillit i september.

Powered by Labrador CMS