NÆRINGSLIVET MÅ MED – Vi har svært ambisiøse klimamål. For å nå disse målene må vi ha næringslivet med på laget, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. I går undertegnet han en intensjonsavtale sammen med næringsminister Jan Christian Vestre. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Inngår klimapartnerskap med næringslivet

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Christian Vestre signerte i går en intensjonsavtale om å inngå klimapartnerskap med næringslivet.

– For å nå klimamålene og få til faktiske utslipp, må vi gå fra ord til handling. Tettere samspill og sterke partnerskap er avgjørende for å få fart på den grønne omstillingen i næringslivet, og ikke minst, lykkes med det grønne industriløftet, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Hva nå Innlandet? 

Avtalen skal legge til rette for inngåelse av bransjevise klimapartnerskapsavtaler med næringslivet. Klimapartnerskap betyr at regjeringen og partene i arbeidslivet skal drøfte løsninger på hvordan bedriftene innenfor ulike bransjer kan kutte i sine klimagassutslipp, og gjennomføre andre klimatiltak på en mest mulig effektiv måte.

– Vi har svært ambisiøse klimamål. For å nå disse målene må vi ha næringslivet med på laget. Det er her mye av utslippskuttene skal tas. Derfor er det bra at vi i dag inngår en intensjonsavtale om klimapartnerskap mellom stat og næringsliv, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Klimapartnerskapet skal legge til rette for en strukturert dialog mellom stat og næringsliv på bransjenivå innenfor et fast rammeverk. De skal bidra til grønn omstilling i næringen, energi- og ressurseffektivisering og en sirkulær økonomi.

Det har vært en forutsetning for å inngå intensjonsavtalen at både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er involvert.

Avtalens øvrige parter er arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, Spekter, KS, Kystrederiene og Norges Rederiforbund, og arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og Unio.

Klimapartnerskapene skal ha som mål å etablere felles forståelse om hva som må til for å nå klimamålene, med utslippskutt innen 2030 og 2050.

Les intensjonsavtalen om klimapartnerskap her

Powered by Labrador CMS