– Det holder ikke å si at diskriminering er forbudt

BRANN! 28. juni i fjor ble Lubna Jaffery utnevnt til Kultur- og likestillingsminister. Hjertet hennes brenner for likestilling – og for Brann. På fritiden liker hun å lage mat og gå turer i fjellet.

– Kampen er ikke over

Publisert Sist oppdatert

– Om norske kvinner trenger 8.mars ? Ja! sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Vi ser fortsatt uforklarlige lønnsgap både i offentlig og privat sektor

 Vi treffer henne på statsrådens kontor en iskald januardag i Oslo. Iskaldt er det også i «venterommet» i Grubbegata. Vakta i luka tilbyr oss en klappstol helt inntil inngangsdøra som åpnes og lukkes hvert minutt av folk som skal inn og ut av bygget. Vi takker nei til trekken og venter stående på å bli sluset gjennom porten til Kultur- og likestillingsdepartementet.

 

 Partnerdrap – en kvinnesak

 Endelig er vi oppe i syvende etasje hvor Lubna Jaffery holder til. Statsråden kommer oss alvorlig i møte. Året er så vidt begynt og det er allerede begått flere partnerdrap. Jaffery er rystet:

 – Drapene viser at vi fremdeles lever i et samfunn der kvinner har grunn til å frykte partneren sin. Vold i nære relasjoner skjer, og for mange er det tabu å snakke om. Ofrene skylder gjerne på seg selv, at de har framprovosert volden og at de fortjener å få bank! Vi må gjøre nye generasjoner jenter og kvinner klar over at de ikke trenger å unnskylde voldelig atferd, at det aldri er deres skyld at de blir slått. Mye er vunnet i kvinnekampen, men vi har fremdeles et stykke å gå, sier kultur- og likestillingsministeren.

RYSTET: 2024 startet med rekordmange partnerdrap i Norge. Lubna Jaffery er rystet: – Vi lever fortsatt i et samfunn der kvinnen har god grunn til å frykte partneren sin.

Det holder ikke å vedta at diskriminering er forbudt

 Regjeringen lanserte før jul en opptrappingsplan på over hundre tiltak mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner for perioden 2024-28.

 – Målet er at den skal bidra til at vi forebygger og beskytter bedre, avdekker flere saker og ivaretar utsatte på en mer omsorgsfull måte.

 Fra Pakistan til Bergen

Lubnas foreldre er innvandrere fra Pakistan. Faren kom til Norge sammen med omlag 600 andre pakistanere arbeidsinnvandrere, hovedsakelig enslige menn. I løpet av ´70-tallet kom nesten 5000 pakistanere til landet, de fleste til hovedstaden. Jafferys pappa endte opp i Bergen. Noen år senere kom moren etter på familiegjenforening og i 1980 ble vår nåværende kultur- og likestillingsminister født.

 – Det var langt færre personer med innvandrerbakgrunn i Bergen enn i Oslo. Miljøet var lite. Da jeg vokste opp, opplevde jeg sjelden konflikt mellom norsk og pakistansk kultur.

 Men mobbing på grunn av hudfargen har hun vært utsatt for. Lubna har stått frem i media og fortalt om skjellsord som «brunost» og «jævla pakkis» på barneskolen. Det hendte også at hun ble jult opp.

 Studier og politisk arbeid

Femten år gammel meldte Jaffery seg inn i Arbeidernes ungdomsfylking. Hun ville ta igjen på mobberne. Senere fulgte studier ved Universitetet i Bergen. Jaffery tok grunnfag i offentlig rett og sosiologi, mellomfag i sammenlignende politikk og mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap.

 Etter studier har hun vekslet mellom å bo i Oslo og Bergen. Hun har vært rådgiver i SINTEF, medlem i Bergen Bystyre, statssekretær i Kulturdepartementet, spesialrådgiver i Spekter, rådgiver hos Geelmuyden Kise, kommunikasjonssjef i Tide og seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

 Negativ sosial kontroll

Jaffery forteller at hun den første tiden i Oslo opplevde den sosiale kontrollen av innvandrere mye større enn i hjembyen.

– Det var merkbart annerledes å være ung kvinne i med pakistansk bakgrunn Oslo. I hovedstaden er det pakistanske miljøet sterkere og mer kontrollerende. Tar du som pakistansk kvinne drosje en kveld i Oslo, kan du få spørsmål fra sjåføren om hvem foreldrene dine er. Slikt skjer ikke i Bergen. Regjeringen starter snart en handlingsplan mot negativ sosial kontroll.

 Du skriver i avisen Utrop at "kvinnekampen på 1970-tallet har gitt oss som kom etterpå mulighet til å leve selvstendige liv, frihet til å bestemme over egen kropp, og til å jobbe og ta den utdannelsen vi selv ønsker.» Trenger vi 8. mars i 2024?

 Uforklarlige lønnsgap

– Ja! Jeg snakker mye om dette med min datter på nitten år. Vi må ikke glemme at selv om vi har mindre lønnsforskjeller i Norge enn i mange andre land, har vi fremdeles lønnsforskjeller mellom kjønnene. Vi ser fortsatt uforklarlige lønnsgap både i offentlig og privat sektor.

 Selvbestemt abort

 - I 1978 ble loven om selvbestemt abort vedtatt av Stortinget. Men kvinners rett til å bestemme over egen kropp er likevel ikke vunnet en gang for alle. Opp gjennom årene har loven stadig vært oppe til debatt med flere innskrenkninger fra Høyre og Kristelig Folkepartis side. Arbeiderpartiet Regjeringen ønsker å avvikle det belastende nemndsystemet i abortloven fram til 18. uke. Det er uaktuelt for oss å begrense kvinners rettigheter. Da Høyreregjeringen åpnet for en innsnevring av reservasjonsrett for leger, så vi også at norske kvinner engasjerte seg stort og gikk i tog for å stoppe forslaget.

 Kultur- og likestillingsdepartementet jobber mot forskjellsbehandling generelt.

– Det holder ikke å vedta at diskriminering er forbudt for at det ikke skal forekomme. Derfor har alle offentlige myndigheter og arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor en plikt til både å forebygge diskriminering og å jobbe for å fremme likestilling i virksomheten sin.

 Håndhilsenekten på Mortensrud

Intervjuet er over. Lubna Jaffery tar oss i hånden. – Håndhilsing er en fin måte å vise respekt på, synes hun og vi spør om n og vil ikke kommentere (hun kommenteg den mye omtalte episoden under vitnemålsutdelingen på Mortensrud videregående skole. – Jeg var ikke der så jeg kan ikke vite hvorfor disse elevene ikke ville håndhilse på den kvinnelige rektoren. Jeg tror ikke det hadde noe med religion å gjøre. Jeg møter folk fra religiøse miljøer stadig vekk, og jeg håndhilser. Jeg har aldri opplevd at noen ikke har villet håndhilse på meg.

 

Før vi beveger oss mot kulden utenfor rekker hun å fortelle om regjeringens arbeid med en ny likestillingsstrategi og stortingsmelding mot seksuell trakassering.

 – Og til våren kommer Mannsutvalget med sin offentlige utredning om menns utfordringer. en ny strategi mot diskriminering. Likestilling handler om begge kjønn, og menn er også utsatt for diskriminering, om enn ikke i like stort omfang som kvinnene. Men akkurat 8. mars er det kvinneperspektivet som gjelder!

 Lubna Jaffery smiler. Hun er jenta som ikke lot seg knekke av mobbingen. I dag sitter hun ved Kongens bord. Jaffery har tatt igjen. Nå kjemper hun for andre.

Powered by Labrador CMS