Ved virksomhet med færre enn 5 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten.

Krav om verneombud ved fem ansatte

Bedrifter med minst fem ansatte skal ha verneombud. Tidligere gjaldt dette kun for bedrifter med ti eller flere ansatte.

Fra 1. januar 2024 ble kravene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg endret.  Endringene pålegger bedrifter med minst fem ansatte å ha verneombud. Tidligere gjaldt dette kun for bedrifter med ti eller flere ansatte. Ved virksomhet med færre enn 5 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. 

Arbeidsmiljøutvalg

I tillegg medfører de nye reglene at bedrifter med minst 30 ansatte er forpliktet til å ha arbeidsmiljøutvalg. Da i motsetning til tidligere, hvor det var krav om arbeidsmiljøutvalg ved 50 ansatte eller flere. 

Kilde : Arbeidstilsynet

 

 

 

·

·

·

·

Valg av verneombud

Mange små bedrifter omfattes av de nye kravene, og det kan være lurt å ha en prosess med valg av verneombud.

Valg av verneombud er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 3-2. Fremgangsmåten for hvordan valget skal gjennomføres står i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-2 til § 3-4. Forskriften sier bl.a. at valget:

  • Skal gjøres blant ansatte som kjenner bedriften
  • Skal vare for to år av gangen
  • Kan utpekes av leder om ikke ansatte velger

Verneombudrollen kan være viktig i arbeidet med et godt arbeidsmiljø. Det er viktig å legge vekt på de positive sidene og formålet med ordningen når dere skal velge verneombud.

Les mer om verneombud på Arbeidstilsynets sider

Arbeidsmiljøopplæring

Både leder, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg forventes å ha opplæring i arbeidsmiljø/HMS.

Arbeidstilsynet har fått i oppdrag å se på dagens ordning for arbeidsmiljøopplæring i et samarbeid med partene i arbeidslivet. NHO vil ta aktivt del i dette arbeidet for å bidra til utvikling av arbeidsmiljøopplæring som er tilpasset dagens og morgendagens arbeidsliv og som gir verdi for bedriftene.

Et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen er ikke et ansvar for arbeidsgiver alene. Ansatte har plikt til å medvirke aktivt til arbeidsmiljøarbeidet. Et samarbeid mellom partene på arbeidsplassen er viktig, også for å beholde og utvikle arbeidsmiljøet og redusere sykefravær.

Råd, tips og verktøy finner du på Arbinn og hos:

 

 

Powered by Labrador CMS