Ber om råd fra innbyggerne

– Vi må begrense tilbudene og vi trenger innbyggernes hjelp til å plukke ut hvilke, sier Grues kommunaldirektør Ole Frode Mikkelsgård.

Krisetall for Grue kommune

Publisert Sist oppdatert

De økonomiske problemene har tårnet seg opp for Grue kommune. – Vi risikerer et underskudd på 35-40 millioner innen utgangen av 2024, sier kommunaldirektør Ole Frode Mikkelsgård. Nå ber kommunen om råd fra innbyggerne.

– Vi må begrense tilbudene og vi trenger innbyggernes hjelp til å plukke ut hvilke. De grepene kommunen må gjøre vil påvirke innbyggerne våre. Derfor er det viktig å ta dem med på råd. Samtidig må vi sammen finne ut hvordan vi kan øke inntektene våre, sier han. Mikkelsgård forteller at kommunen brukte opp hele disposisjonsfondet sitt i fjor og startet 2024 med et underskudd på fire millioner.

Kommunen ber om råd på spørreskjema

– Dersom vi ikke gjør endringer, risikerer vi at underskuddet har økt til mellom 35 og 40 millioner innen neste år.

Grue kommune har derfor satt i gang en treårig omstillingsprosess for å komme på beina igjen. Til det trenger de innspill fra innbyggere og interessenter, politikere og ansatte.

Et enkelt spørreskjema er delt på sosiale medier og plakater med QR-kode til skjemaet er hengt opp i kommunen. Fristen for å svare er utgangen av april.

– Hva med de eldre som kanskje ikke er på sosiale medier eller ikke forstår dette med QR-koder?

– De er velkomne til Servicetorget i Rådhuset for å få hjelp med skjemaet.

– Situasjonen er svært krevende

Mikkelsgård beskriver Grues økonomiske situasjon som «svært krevende over lang tid». Han forteller at kommunen de siste årene har tatt flere grep for å redusere utgiftene:

 –Vi har samlet alle skolene til én felles skole, alle helsetjenestene på ett helsetun, tre barnehager er blitt til én og vi har lagt ned dagsenteret for rusavhengige.  Som en del av omstillingsprosjektet har vi også  vedtatt og iverksatt strakstiltak med blant annet innkjøpsstopp og andre kostnadsreduserende endringer både i administrasjonen og ute i tjenestene. Strakstiltakene er organisert som et eget delprosjekt.

Også innad i kommunen har det vært nedskjæringen. Mens administrasjonen under kommunaldirektøren tidligere hadde to kommunalsjefer og tretten enheter, er det i dag ingen kommunalsjefer og seks enheter.

Femti forslag hittil - fristen er 30. april

 Det er allerede kommet inn over femti forslag fra gruesokningene. 

– Mange av innspillene er veldig interessante.

Fristen for å sende inn skjemaet er utgangen av april. Før sommeren vil kommunestyret avgjøre hvilke av forslagene det skal arbeides videre med for å effektivisere, kutte utgifter og/eller øke inntektene. 

Mikkelsgård sier at det ikke er sikkert det vil ende med konkrete kutt. 

Forslagene som kommunestyret går inn for vil  utredes nærmere før det fattes endelige beslutninger utover høsten og senere. Noen av tiltakene kan bli lagt inn i delprosjektet som strakstiltak. 

- Sammen skal vi løse de økonomiske utfordringene.

Powered by Labrador CMS