TRE KRAV: For å sikre at små og mellomstore bedrifter får en bærekraftig og blomstrende fremtid, må politikerne gi dem økt forutsigbarhet, lavere avgifter og redusert eierbeskatning, skriver Anita Hager, leder Intek og Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet.

KRONIKK: En lysere fremtid for små og mellomstore bedrifter

Publisert Sist oppdatert

Ved å investere i SMBs fremtid, investerer vi i Innlandets og Norges fremtid. Da sikrer vi lokale arbeidsplasser, skoler, nærbutikker, og mye annet som folk ønsker å ha nær der de bor.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) spiller en sentral rolle i å sikre økonomisk vekst, sysselsetting og innovasjon i hele Innlandet.  Det er på tide at det blir tatt grep og at SMB får de rammebetingelsene de trenger for å fortsette å være en motor i norsk økonomi.

Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i regionen med deres bidrag til innovasjon, sysselsetting og lokal verdiskapning. Men til tross for deres sentrale rolle, møter SMB- bedriftene mange utfordringer som gjør hverdagen krevende og uforutsigbar.

For å sikre at SMB får en bærekraftig og blomstrende fremtid, må politikerne gi dem økt forutsigbarhet, lavere avgifter og redusert eierbeskatning.

Økt forutsigbarhet

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet.

Med dagens raskt skiftende markedsituasjon, er det ekstra viktig med stabile rammevilkår.

Forutsigbarhet er en nøkkelfaktor for at bedrifter skal kunne planlegge og vokse. Med dagens raskt skiftende markedsituasjon, er det ekstra viktig med stabile rammevilkår. Politikerne må derfor ha en lang tidshorisont når de gjør endringer i politikken.

En annen viktig sak for SMB er regelverk og byråkrati. For mange SMB er det tidkrevende og kostbart å holde seg oppdatert på, og etterleve, stadig skiftende regler. Forenkling av regelverk og en reduksjon i byråkratiske hindringer og sendrektighet, vil gi bedrifter mer tid og ressurser på daglig drift. Økt digitalisering av offentlige tjenester kan bidra til å effektivisere kommunikasjonen mellom bedrifter og myndigheter.

Lavere avgifter

Avgiftsnivået i Norge er høyt sammenlignet med mange andre land. For SMB kan høye avgifter utgjøre en betydelig økonomisk byrde, som igjen kan begrense muligheten for vekst og utvikling. En reduksjon i avgiftene vil kunne gi disse bedriftene et viktig pusterom, og bidra til å gjøre det lettere å tilsette flere medarbeidere: Det vil igjen kunne stimulere til mer sysselsettingen og at bedriften vokser.

I tillegg bør det vurderes å redusere merverdiavgiften på enkelte tjenester og produkter som er viktige for SMB. Dette kan gjøre det billigere å drive for eksempel restauranter, håndverksbedrifter eller andre serviceyrker, noe som vil bidra til økt lønnsomhet og konkurranseevne.

Redusert eierbeskatning

Eierbeskatning er en annen betydelig kostnad for mange SMB. Høye skattesatser på utbytte og arbeidende kapital kan demotivere gründere og eiere fra å investere mer i egen virksomhet. En mer rettferdig eierbeskatning kan også gjøre det lettere å tiltrekke seg og beholde investorer, noe som er essensielt for mange vekstbedrifter. Ved å gjøre det mer attraktivt å investere i SMB, kan vi bidra til å sikre at disse bedriftene får tilgang til kapital for å vokse og utvikle seg.

Konklusjon

Små og mellomstore bedrifter spiller en sentral rolle i å sikre økonomisk vekst, sysselsetting og innovasjon i hele Innlandet. Ved å gi SMB økt forutsigbarhet, lavere avgifter og redusert eierbeskatning, vil en legge til rette for en bedre og mer bærekraftig hverdag for disse bedriftene. Det er på tide at det blir tatt grep og at SMB får de rammebetingelsene de trenger for å fortsette å være en motor i norsk økonomi. Ved å investere i SMBs fremtid, investerer vi i Innlandets og Norges fremtid. Da sikrer vi lokale arbeidsplasser, skoler, nærbutikker, og mye annet som folk ønsker å ha nær der de bor.

 

Powered by Labrador CMS