KUNSTIG KAOS: Ikke helt enkelt å henge med i svingene når Gustavo Mello foredrar om kunstig intelligens – Artificial Intelligence.

– Kunstig intelligens kan brukes til alt

– Akkurat som elektrisitet endret nesten alt for hundre år siden, klarer jeg ikke å finne en eneste industri som ikke kunstig intelligens vil forandre de neste årene, sa Gustavo Mello til de fremmøtte på et Klosser-arrangement i Kongsvinger nylig.

Tekst: Eva Alnes Holte / Foto: Kristin MacKie

Hans fulle navn er Gustavo Borges Moreno e Mello og han er studieleder ved Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet.

Gammelt og nytt system

– 99 prosent bruker fremdeles den tradisjonelle oppgaveløseren som utfører den oppgaven den er blitt instruert til å gjøre – Det gamle systemet gir svar på det du spør om, det tolker ikke og gjør ikke vurderinger.

FASCINERENDE: – Dette var fascinerende. Det er helt utrolig hva maskinen kan finne ut ved å sammenstille store datamengder. Samtidig skal man ikke være blind for de utfordringene kunstig intelligens kan by på, sier Stian Gulli-Hanssen i Klosser Innovasjon der han blant annet jobber som kompetansemegler for å få støtte til mer forskning i regionen.

Det nye systemet utfører de oppgavene det har blitt opplært til.
Du må først lære det å sortere og tolke. Deretter kan det gjøre alt du ønsker ut fra hvilken informasjon du putter inn i systemet. Det handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer.

Kunstig intelligens kan med andre ord utføre oppgaver som tradisjonelt har krevd menneskelig intelligens. Disse oppgavene kan være å forstå språk, gjenkjenne mønstre, lære av informasjon, ta beslutninger og løse problemer.

OVERRASKET: – Jeg ble veldig overrasket over å høre at 99 prosent holder seg til det tradisjonelle systemet, sier Gerhard Adler Skartveit (17) , elev ved Sentrum videregående skoles linje for informasjonsteknologi og lærling hos HomeIn Hub på Skarnes.

Utvikle empati, bygge broer, avsløre svindel

Gustavo Mello hadde mye på hjertet, men strevde litt med tilsvarende entusiasme hos publikum siden det timelange innlegget hans gikk på engelsk. Han ga eksempler på hvordan kunstig intelligens kan brukes i helsevesenet, i terapi for å lære folk å tolke følelser og således utvikle empati, avsløre økonomisk svindel, risikoatferd, brukes i spill og underholdning og så videre, og så videre.

Han kom også inn på de etiske dilemmaene ved kunstig intelligens.
– Artificial Intelligence – kunstig intelligens – tar ikke hensyn til menneskelige verdier der det behøves hvis vi ikke programmerer systemet til det. Systemet kan manipuleres til å gi de svarene man ønsker. På den måten kan det misbrukes både politisk og på andre måter, sa Mello.

ENGASJERT: Klosser i Kongsvinger inviterte nylig studieleder ved Oslo Met Gustavo Mello til å fortelle om kunstig intelligens.

 

Les også: – Enova forsinker det grønne skiftet

Powered by Labrador CMS