– De siste månedene har administrasjonen arbeidet målbevisst med å finne tiltak som sikrer en bærekraftig kommune på sik. Politikerne har også kommet med flere forslag til innsparinger og det fine er at administrasjon og politikere tenker likt, sier kommunedirektør Morten Wenstad.

Lite engasjement fra innbyggerne i Åsnes

Publisert

– Nå begynner vi å se effekten av kostnadskuttene i Åsnes kommune. Noen av beslutningene har vært vonde, sier konstituert kommunedirektør Morten Wenstad.

De siste månedene har administrasjonen ifølge Wenstad arbeidet målbevisst med å finne tiltak som sikrer en bærekraftig kommune på sikt. Underskuddet i fjor var på 44 millioner.

Politikerne har også kommet med egne forslag til innsparinger.  

Ansettelsesstopp 

– Det fine er at politikerne og administrasjonen tenker likt, altså mange av tiltakene er de samme, sier Wenstad. Det dreier seg om reorganiseringer og effektiviseringer og om tilnærmet ansettelsesstopp i kommuneadministrasjonen. 

Det dreier seg også om tiltak som krever politisk forankring og aksept, altså reduksjon av tjenestetilbudene. 

Legger ned skole og barnehage

– Det er disse som svir mest. 

I kommunestyremøtet 27. mai  vedtok politikerne i Åsnes  å legge ned Jara skole og barnehage i Hof med umiddelbar virkning – altså ett år før tiden. 

– Bare dette vil gi en effekt i 2024 på tre  millioner kroner, sier Wenstad. 

Andre tiltak er å omgjøre en avdeling på sykehjemmet til heldøgnsbemmanede omsorgsplasser.

Lite engasjement fra innbyggerne

Åsnes kommune inviterte også innbyggerne til å komme med forslag.

–Vi har ikke fått inn så mange forslag fra denne gruppa. 70 – 80 prosent av innspillene har kommet fra politiske partier, tilnærmet resten fra administrasjonen. Bare noen få forslag har kommet fra innbyggerne i Åsnes, sier kommunedirektør Morten Wenstad. 

Powered by Labrador CMS