Den viktigste årsaken til at tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen gikk fra 6,5 prosent i november til 5,9 prosent i desember, er utviklingen i strømprisene, skriver SSB i en pressemelding i dag. Fra desember 2021 til desember 2022 har prisene på mat og drikke steget med 11,5 prosent. (Foto: Pexels)

Litt lavere prisvekst i desember

Prisveksten i Norge dempet seg til 5,9 prosent i desember 2022 sammenlignet med samme måned året før. Neste rentemøte i Norges Bank er 19. januar.

Den viktigste årsaken til at tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen gikk fra 6,5 prosent i november til 5,9 prosent i desember, er utviklingen i strømprisene, skriver SSB.

Flere fikk strømstøtte

Fra november til desember 2022 falt elektrisitetsprisene inkludert nettleie i KPI med 4,1 prosent, til tross for at spotprisen i markedet økte. Det er det to hovedgrunner til.

– For det første var det flere som fikk strømstøtte i desember enn i november, ettersom den månedlige spotprisen oversteg 70 øre i alle de fem prisområdene i Norge. Isolert sett demper det veksten i strømprisene, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

– For det andre ble strømprisene redusert for husholdninger med standard variabelpris-kontrakter, fordi prisene blir justert med etterslep, mens strømstøtten øker også for disse forbrukerne når spotprisen øker. Det førte til at strømprisene gikk ned fra november til desember totalt sett, sier Espen Kristiansen.

Sammenlignet med desember 2021 var strømprisene 0,8 prosent høyere i desember 2022.

Fra 12,7 til 0,8 prosent

– Kompensasjonsandelen var mindre i desember 2021 enn i desember 2022. Den økte støttesatsen, sammen med at alle prisområdene kvalifiserte for støtte i

desember 2022, gjør at strømprisene husholdningene betalte i gjennomsnitt ikke var særlig høyere enn for ett år siden, sier Espen Kristiansen.

Tolvmånedersveksten i strømprisene på 0,8 prosent i desember er en stor nedgang fra tolvmånedersveksten i november, som var på 12,7 prosent. Grunnen er at strømprisene økte mye fra november til desember i 2021, mens de som nevnt gikk ned fra november til desember i 2022.

Drivsstoff og smøremidler

Prisene på drivstoff og smøremidler falt 8,8 prosent fra november til desember 2022.

Prisfallet er kraftigere fra november til desember enn tilsvarende periode i 2021. Dette fører til at tolvmånedersveksten for drivstoff og smøremidler faller fra november til desember.

– Drivstoffprisene var spesielt høye sommeren 2022, og i juni var de 56 prosent høyere enn samme måned året før. Siden da har prisene falt en del, men de var fortsatt nesten 16 prosent høyere i desember enn tolv måneder tidligere, sier Espen Kristiansen.

Mat og drikke

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer falt 1,8 prosent fra november til desember 2022. Det var blant annet prisene på klementiner, sjokolade, epler, grøt og kaffe som bidro til nedgangen.

– I desember var det tilbud på en del typiske julevarer, noe som ikke har vært helt uvanlig de siste årene, sier Espen Kristiansen.

Fra desember 2021 til desember 2022 har prisene på mat og drikke steget med 11,5 prosent. Det er en liten nedgang fra tolvmånedersendringen på 12,7 prosent i november.

– Grunnen til det er at vi så en uvanlig svak prisreduksjon i desember 2021 enn det som har vært vanlig de foregående årene. Det gjør at vi får en liten nedgang i tolvmånedersveksten i desember 2022, sier Espen Kristiansen.

Fortsatt dyrt

Til tross for tilbud og reduserte priser den siste måneden er mat- og drikkevarer mye høyere enn for ett år siden.

– Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsetter å være det som bidrar mest til at tolvmånedersendringen i KPI holder seg på et høyt nivå, sier Espen Kristiansen.

Styringsrente

Norges Banks hovedmål med de mange rentehevingene det siste året, er å dempe den kraftige prisveksten.
Styringsrenten ble satt opp flere ganger i fjor, og styringsrenten er nå på 2,75 prosent.
Neste rentemøte er 19. januar

SENTRALBANKSJEFEN OM PRISVEKST OG STYRINGSRENTE

Powered by Labrador CMS