Bedriftenes egenvurdering av markedsutsiktene fremover 

31 prosent av NHO-bedriftene i Innlandet mener at markedssituasjonen vil forverre seg. Kongsvinger har den beste nå-situasjonen ifølge medlemsundersøkelsen fra november.

Litt mindre pessimisme i Innlandet

Publisert

Fremtidsutsiktene i Innlandet er litt forbedret fra oktober. 47 prosent av NHOs medlemsbedrifter venter svakere markedssituasjon det neste halvåret, ni prosent venter bedring. Netto er altså minus 38 prosent, mot minus 43 prosent i oktober. 

En positiv utvikling selv om det store bildet er noe dystert, kommenterer regiondirektør Jon Kristiansen. 

Situasjonen i dag

Kongsvinger og Gjøvik har den "beste" nåsituasjonen med netto henholdsvis 0 og -1,7 prosent.  Svakeste nåsituasjon meldes i Valdres (-24 prosent), Hamar (-20 prosent) og Gudbrandsdalen (-19 prosent).

Det er altså fortsatt en overvekt av bedriftene som svarer at det er en dårligere nåsituasjon.

Nåsituasjonen i Innlandet vurderes som best i NELFO (elektrobedriftene), Mat og Drikke og Service og Handel. Svakest vurderes nåsituasjonen i bygg og anlegg (BNL), bilbransjen (NBF) og i NHO Reiseliv.

Byggebransjen og elektrobedriftene er mest pessimistiske

Størst overvekt av pessimister er det i byggebransjen og i elektrobransjen. Her er det en kraftig overvekt som venter forverring heller enn bedring de neste seks månedene, med en nettobalanse (bedring minus forverring) på henholdsvis -75 prosent og -48 prosent. Samtlige regioner i Innlandet har en netto overvekt av pessimister: Størst er pessimismen Hamar (-56 prosent), Gjøvik (-42 prosent) og i Gudbrandsdalen (-50 prosent).

Nyboligsalget lavere enn under finanskrisen

- Dette betyr at selv om vi kanskje er på rentetoppen, er dyrtiden fortsatt her. Og, det er innen byggenæringen framtidsutsiktene er dårligst. Vi ser at boligforsyningen er i kraftig krise og nyboligsalget er nå lavere enn under finanskrisen. Det alle bedriftene i Innlandet trenger gjennom dyrtiden, er mer forutsigbarhet både når det gjelder kostnader og skatt, slik at vi kan forsere klima- og energiomstillingen, styrke konkurranseevnen så de kan skape arbeidsplasser og verdier, sier Kristiansen. Han legger til at forslaget til statsbudsjett ikke stimulerer til boligbygging.

Nedbemanninger

– Nedbemanningene vil bre om seg i en av Innlandets største næringer. Det byggenæringen trenger, er blant annet forbedra ordninger gjennom Husbanken og ordninger for flyktningeboliger, studentboliger samt omsorgs- og seniorboliger, sier Kristiansen.

Nøkkeltall om næringslivet i Innlandet.

Powered by Labrador CMS