INGEN FARE: Ordfører Kamilla Thue sier hun kan forsikre om at drikkevannet i Eidskog er helt trygt. (Foto: Birgitta Margareta Lindèn)

Miljøstrid om drikkevannet i Eidskog

Norges Miljøvernforbund raser over at Vestre har fått tillatelse til å bygge en fabrikk like sør for Kroksjøen vannverk. Mattilsynet skal tidligere ha varslet fare for forurensning av drikkevannet. Ordfører Kamilla Thue i Eidskog sier til Næring24.no at de har innfridd alle kravene fra Mattilsynet. 

– Faktum er at det ikke hadde blitt noen bedriftsetablering på Magnor hvis vi ikke gjennom en god prosess med Mattilsynet hadde kunnet innfri deres svært strenge krav om å sikre drikkevannskilden, sier hun. 

Sterk kritikk av fabrikken 

Ruben Mjelde Oddekalv gikk forrige uke ut i media med sterk kritikk av Vestres nye fabrikkanlegg på Magnor:  

 - Jeg roser dem for ambisjonen om en miljøvennlig fabrikk, det er et skritt i riktig retning. Men gjør det 100 prosent, og finn en lokasjon som ikke risikerer å kødde med drikkevannet til over 4000 personer. Det er det siste du skal gjøre, sier han til avisa Glåmdalen og tilføyer: – Det er fullt mulig å gjøre noe rett på gal måte og på feil sted.  

ALT ER ETTER REGLENE: – Kommunen, Mattilsynet og Vestre har gjort alt etter reglene. Fabrikken bygges nå på en grønn sone, sier daglig leder for The Plus, Stefan Tjust, i et tilsvar til Oddekalv. (Foto: Vestre)

Rød sone 

Glåmdalen forteller at tomten til den nye møbelfabrikken ligger i det Mattilsynet tidligere har kalt «rød sone», som betyr at det er fare for at drikkevannet kan bli forurenset. Den nye fabrikken ligger nemlig på Gaustadmoen, rett sør for Kroksjøen vannverk. Vannverket forsyner i dag cirka 4500 personer i Eidskog med drikkevann. 

– Ikke godt nok  

Fabrikkområdet har blitt isolert med syv grunnvannsbrønner – isolasjonsbrønner – som gjorde at Mattilsynet likevel godtok planene. Brønnene skal suge til seg grunnvannet som går under næringsområdet og ellers ville gått til drikkevannsbrønnene. 

Det er ikke nok mener Oddekalv. Ifølge Glåmdalen er han skeptisk til om brønnene på sikt vil bli vedlikeholdt godt nok og påpeker at når man baserer seg på avbøtende tiltak og isolasjonsbrønner, vil det også alltid være risiko for både menneskelig og teknisk svikt, sier han. 

– Ikke lenger i drikkevannssonen 

Kamilla Thue sier til Næring24 at kommunen ved hjelp fra noen av landets fremste eksperter på området kom frem til en «svært 

 god løsning ved at grunnvannsstrømmene «ble snudd» ved etableringen av 7 isolasjonsbrønner».   

Hun understreker at kostnadene ved dette i sin helhet er betalt av Vestre og at pumpene overvåkes av Kroksjøen Vannverk.  

–Dermed kunne reguleringsplanen vedtas uten innsigelser og byggingen av fabrikken starte. På bakgrunn av de grepene som ble tatt er kommunen i gang med å endre soneinndeling og restriksjonssoner i området og fabrikken vil ikke lenger vil ligge inne i drikkevannsonen, sier ordføreren. 

IKKE KØDD MED DRIKKEVANNET: Daglig leder av Norges Miljøvernforbund, Ruben Mjelde Oddekalv, beskylder Vestre for å «kødde med» drikkevannet til over fire tusen personer.  (Foto: Norges Miljøvernforbund)

Har ingenting å skjule 

Oddekalv frykter at dette ikke er nok, at det kan skje akutte utslipp og småutslipp i området. 

– Eidskog kommune og Vestre  må selvsagt tåle å ses i kortene på denne saken. Vi har ingenting å skjule, sier Kamilla Thue.  – Tvert i mot er jeg svært stolt av alt det arbeidet som ble gjort for å få The Plus til Eidskog og Kongsvingerregionen og for jobben som ble gjort for å finne trygge løsninger for drikkevannet vårt. 

Les mer om hvorfor Oddekalv er bekymret, hvorfor lederen i Naturvernforbundet ikke er det og Vestre-sjef Stefan Tjusts svar på kritikken her.

Powered by Labrador CMS