Reglene for overtid

Etter arbeidsmiljøloven er alminnelige arbeidstid 40 timer i løpet av syv dager, og 9 timer i løpet av 24 timer.

Når er det overtid?

Publisert Sist oppdatert

Mange virksomheter sliter med å finne nok eller riktig arbeidskraft. Arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid kan være mer fleksibel enn du tror. Kanskje finnes det muligheter du ikke bruker godt nok?

Hva er alminnelig arbeidstid?

Mange tenker at alminnelig arbeidstid er 37,5 timer per uke og 7,5 time per dag, men etter arbeidsmiljøloven er alminnelige arbeidstid 40 timer i løpet av syv dager, og 9 timer i løpet av 24 timer. Såfremt ikke tariffavtalen setter begrensninger, kan arbeidsavtalen være arbeidsmiljølovens rammer på 40 timer per uke/ 9 timer per dag.

Hva er reglene for overtid?

Når det gjelder overtid er det viktig å skille mellom plikten til å betale overtid, og grensen for hvor mange timer overtid som er tillatt. Det skal betales et tillegg for overtid på minst 40 prosent. Grensen for hvor mye overtid som kan arbeides, er nøye regulert. 

Når det gjelder overtid så er det først når man overstiger arbeidsmiljølovens grense for alminnelig arbeidstid, at overtid påløper. Overtid er arbeid utover lovens grenser for alminnelig arbeidstid, dvs arbeid utover 40 timer i løpet av syv dager og/eller 9 timer i løpet av 24 timer.

Merarbeid, ikke overtid

Dersom arbeidsavtalen eller tariffavtalen sier at ukentlig arbeidstid er 37,5 timer per uke, så er tiden mellom avtalens alminnelige arbeidstid og lovens alminnelige arbeidstid (40 timer per uke) merarbeid og ikke overtid. Det vil si ansatte skal ha betalt for arbeidstiden, men ikke med satsen for overtid.

Ansatte kan opparbeide seg overtid per dag og/ eller per uke. Det betyr at selv om en ansatt ikke har arbeidet mer enn 40 timer i løpet av syv dager, kan den ansatte allikevel ha enkeltdager på mer enn 9 timer i løpet av 24 timer. Da skal det betales overtid.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid - når er det lurt? 

En avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid kan være et godt verktøy for å tilpasse arbeidstidsregelverket til virksomhetens behov, som en annen fordeling av arbeidstiden. Det gir rom for å bruke arbeidskraften bedre – selvfølgelig innenfor rammen av regelverket. Da må dere ha en skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid og/eller av overtid. 

Gjennomsnittsberegning betyr kort og godt at den ansatte arbeider lengre enn alminnelig arbeidstid i perioder, og kortere i andre perioder. Det er likevel begrenset hvor mye ansatte kan arbeide daglig, ukentlig, åtte uker og i en periode på 52 uker. Reglene om gjennomsnittsberegning differensieres avhengig av hvem som er motparten. 

Avtale med arbeidstaker

Adgangen til individuell avtale om gjennomsnittsberegning med den ansatte, er den som gir færrest timer til gjennomsnittsberegning. Med en enkelt arbeidstaker kan man avtale maksimalt ti timer i løpet av 24 timer, og 48 timer i løpet av 7 dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, så lenge den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 50 timer i noen enkelt uke.

I løpet av en periode på 52 uker kan ikke den alminnelige arbeidstiden være lengre enn den alminnelige arbeidstiden på 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. 

Avtale med fagforening

En avtale med arbeidstakerens tillitsvalgte i en virksomhet som er bundet av en tariffavtale, gir større muligheter. Da kan man avtale maksimalt 12,5 timer i løpet av 24 timer, og 48 timer i løpet av 7 dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke.

I løpet av en periode på 52 uker kan ikke arbeidstiden være lengre enn den alminnelige arbeidstiden på 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. 

Det er også mulig å ha avtale med fagforening med innstillingsrett, og en siste utvei kan være å søke Arbeidstilsynet om utvidede grenser for overtid.

Ønsker du mer informasjon i disse reglene, kan du besøke BDOs blogg på bdo.no.

Powered by Labrador CMS