SNEVRER INN : Elisabeth Holvik begynner stort og vidt med verdenssituasjonen, maktkamp og global økonomi før hun snevrer det inn til hjemlige forhold og lokalt næringsliv. – Snakk med dine lokale politikere, oppfordrer hun på Industriforum før jul.

Når ideologi trumfer realisme

Publisert Sist oppdatert

 Synes du økonomiske analyser er kjedelige? Da har du ikke hørt Elisabeth Holvik.

Industriforum

Industriforum er et arrangement i regi av 7 sterke som går av stabelen en gang i året.

7sterke er en industriklynge for industribedrifter i de sju kommunene; Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes. Flere hjørnesteinsbedrifter i regionen deltar aktivt i nettverkene med sine nøkkelpersoner.

Elisabeth Holvik er sjeføkonom i Sparebank 1 Gruppen. Vi opplevde henne på 7 sterkes Industriforum før jul. Bedriftslederne satt som fjetret og hørte dama ta et sveip over dagens stormaktsituasjon og hvordan hun mener denne på virker den globale økonomien og videre innover til Norge og deretter til lokalsamfunnet.

Søndagsskole og frisørsalong

 Holvik har holdt jevnlige forelesninger og foredrag siden studietiden. Hun er verken pedagog eller politiker – formidlingsgleden og -evnen har hun lært på barneskolen og søndagsskolen hjemme i Måløy.

– For ikke å forglemme mors frisørsalong, der hørte jeg mamma snakket med alle typer folk om alt mellom himmel og jord.

 Elisabeth Holvik, samfunnsøkonom av utdannelse, ga de fremmøtte på Industriforum et oversiktsbilde av hvordan stormaktssituasjonen påvirker økonomien i verden og i Norge.

 Erkefiender forenes

 «Kina har en plan, de vil ha en annen verdensordeninndeling enn vi har i dag. De presser ikke sine verdier på andre, dette er ren business.»

 Resultatet er ifølge Holvik at Kinas gamle erkefiender Saudi-Arabia og Iran

Er det et politisk mål å få verdens største offentlige sektor?»

inviteres med i Kina-teamet under mottoet «mine fienders fiender er mine

venner.» 

 «Det foregår en maktkamp mellom USA og Kina. Det som skjedde i

Ukraina hadde aldri skjedd hvis ikke Putin var bestevenn med Kinas president

Det grønne skiftet er fremdeles en ambisjon og ingen realitet.

Xi Jinping Chi. I Kina får de gratis penger dersom de vil investere i utlandet i et

selskap som kan være gunstig for stormaktsspillet.» 

Lønner seg å være liten

 I motsetning til i Norge.

 «Norske eiere betaler i snitt to prosent mer for pengene enn utenlandske. I dagens

Så jeg vil vel si at økt politisk risiko og et økt kostnads- og skattenivå sammenlignet med andre land er den største utfordringen for norsk næringsliv.

skattesystem lønner det seg å være liten – vokser man for fort og for mye får man

formueskatt på verdier som ikke er skapt ennå. Samtidig utgjør offentlig sektor

hele 62 prosent av økonomien, en mye høyere andel enn i våre naboland. Er

det et politisk mål å få verdens største offentlige sektor?» 

 På rygg for Russland

Om det grønne skiftet:

Det er mye lurere å snakke med politikerne som kjenner lokalmiljøet enn dem som er flaska opp innenfor Ring3!

«For 15 år siden kom 85 prosent av energien fra fossile kilder, slik er det fortsatt.

Det grønne skiftet er fremdeles en ambisjon og ingen realitet.

Når ideologi får bestemme og ikke realisme går det dårlig. Tyskland stengte

kjernekraftverkene ut fra ideologi. Så måtte de legge seg på rygg for Russland

og deres gass, og når gassen ikke lenger kom, så har de endt opp med å

startet opp igjen kullkraftverk.»

 Hva er de største utfordringene for norsk næringsliv?

– Norsk næringsliv møter en rekke utfordringer, fra økte kostnader, lønninger,

strømpriser og skatter og avgifter. I tillegg uttrykker mange næringsdrivende

at de opplever det som mer risikofylt, og at nye skatter og

regler, med dramatisk effekt for enkeltbedrifter, blir innført over natten uten

at de har vært konsekvensutredet. Økt politisk risiko er noe nytt i Norge, og

fører til mindre vilje til å investere. Konkurransekraften for norske bedrifter

har svekket seg over mange år, men svekkelsen har blitt kamuflert av en

svakere og svakere kronekurs. Norge trenger en ny diskusjon om hvordan vi skal øke produktiviteten, få flere ingeniører og fagarbeidere og slik bedre konkurranseevnen. I Kina,

Russland, India, Iran og USA satser de på å utdanne flere ingeniører, i Norge er

det opprettet én eneste en ny studieplass i IKT i siste års statsbudsjett.

Bedriftenes rammevilkår er altfor dårlige. Vi har svak

produktivitetskraft, dårlig konkurranseevne og et høyt skattenivå.

Så jeg vil vel si at økt politisk risiko og et økt

kostnads- og skattenivå sammenlignet med andre land er den største

utfordringen for norsk næringsliv.

Lokale politikere

På Industriforum anbefalte du bedriftseierne til å ta opp problemer med sine lokale politikere i stedet for «ekkokammeret på Stortinget» - hvorfor det?

– Når rammevilkårene for næringslivet de siste

par årene har forverret seg kraftig, er det på tide at de som jobber i

bedrifter tar seg tid til å opplyse og utfordre både lokalpolitikere og

stortingspolitikere. For lokalsamfunn utenfor storbyene er næringslivet

den viktigste drivkraft for verdiskaping, jobbskaping, skatteinngang og

bolyst. Svekkes næringslivet og norske private eiere flytter eller selger

bedriften på grunn av særnorske skatter, rammes hele lokalsamfunnet.

Det er jo og helt utrolig at vi i dag skatter norske eiere av bedrifter mye

hardere enn utenlandske eiere. En kan jo lure på hvorfor regjeringen ikke

vil ha norskeide bedrifter.

Snakk med dem og fortell dem om konsekvensene av politikken som føres.

Lokale politikerne, og de lokale stortingsrepresentantene er valgt av folk i distriktet og de burde være de nærmeste til å være opptatt av hvordan verdiskapningen og jobbskapning i sitt lokaldistrikt.

 Det er mye lurere å snakke med politikerne som kjenner lokalmiljøet enn dem som er flaska opp innenfor Ring3!

 Hva kan lokale politikere gjøre?

–De må sette seg inn i

realitetene og stå opp for at det skal være mulig å lykkes med å skape

bedrifter, arbeidsplasser i hele Norge. Om mange nok forstår hvor

negativ endringene har vært for små og mellomstore bedrifter rundt om

Norge med alle de økte kostnadene og ikke minst den økte skatten som bare

rammer norske eiere, så tror jeg hele formueskatten på arbeidene kapital

hadde blitt fjernet, slik den har blitt fjernet i alle andre land.

Jeg tror mange bedriftsledere har tenkt at det går greit i norsk økonomi og at

politikk ikke er så viktig å engasjere seg i. Det har gjort at for få med erfaring

fra næringslivet blir politikere. Synd for næringslivet, synd for lokalmiljøet.

Sier Elisabeth Holvik.

 

 

 

Bilde fra Industriforum av Elisabeth Holvik (Foto: Eva Alnes Holte)

 

Notis:

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS