Statsbudsjettet legges fram i morgen

ARBEIDSGIVERAVGIFTEN: – Særlig viktig for tilliten er det at de store økningene i 2023-budsjettet som skulle være situasjonstilpassede og midlertidige ikke videreføres i 2024 – altså den forhøyede arbeidsgiveravgiften for kompetansearbeidsplasser og høyprisbidraget som har satt kraftinvesteringer på vent. Jeg er bekymret over at det antydes "utfasing", altså en grad av videreføring, skriver Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlandet.

NHOs forventninger til statsbudsjettet 

Statsbudsjettet legges fram i morgen. – Nå må tilliten til forutsigbare rammebetingelser gjenopprettes, sier regiondirektør Jon Kristiansen fra NHO Innlandet. – Vil budsjettet bidra til et skattesystem som legger til rette for at bedrifter og eiere kan skape verdier og arbeidsplasser?

Tekst:Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

 Det er tre ting NHO Innlandet vil følge særlig med på i statsbudsjettet for 2024:

 

Skattesystemet

Bidrar budsjettet til et skattesystem som legger til rette for at bedrifter og eiere kan skape verdier og arbeidsplasser? Eierbeskatningen i Norge er nå svært høy, og samlet skatt kan utgjøre over 100 prosent av realavkastningen for enkelte investeringer. Dessuten må tilliten til forutsigbare rammebetingelser gjenopprettes. Særlig viktig for tilliten er det at de store økningene i 2023-budsjettet som skulle være situasjonstilpassede og midlertidige ikke videreføres i 2024 – altså den forhøyede arbeidsgiveravgiften for kompetansearbeidsplasser og høyprisbidraget som har satt kraftinvesteringer på vent. Jeg er bekymret over at det antydes "utfasing", altså en grad av videreføring.

 Bedriftenes konkurranseevne 

Bidrar budsjettet til å øke tempoet i energi- og klimaomstillingen, og sikrer det norske bedrifters konkurranseevne? Vi må få på plass mer kraft og tilgang til nett. Det må tas et løft for energieffektivisering. Programmet for store utslippskutt i industrien må få midler. Vi trenger differansekontrakter for hydrogen. Det må på plass ordninger som setter fart i det grønne skiftet i transportnæringene. Økte inntekter fra CO2-avgift må brukes på klimatiltak. Grønn bok må inneholde konkrete tiltak. Grønt industriløft er positivt, og må innrettes slik at det utløser aktivitet. Nøkkelordet er ikke lenger bare tilgang på billig kraft, men tilgang på kraft overhode. Bedriftenes grønne skifte stanser opp i mangel på kraft.

 Kompetanse og bedriftenes behov

 Bidrar budsjettet til at det blir større samsvar mellom befolkningens kompetanse og bedriftenes behov? Det behøves flere fagskoleplasser og studieplasser i IKT og studier som er nødvendig for grønt skifte. Regjeringens løfte om nye bransjeprogrammer er noe NHO har jobbet for lenge. Når det gjelder inkludering må NAV prioritere tiltak som gir gode effekter for overgang til arbeid, slik som opplæringstiltak og lønnstilskudd, og god rekrutteringsbistand som møter bedriftenes behov.

Powered by Labrador CMS