NORGE KUTTER I FORSKNING NÆRINGSLIVET TRENGER

– – Det er paradoksalt at regjeringen har store ambisjoner og satsinger innenfor blant annet havvind, CCS, batteri og hydrogen, men at pengene til forskningen som kan bidra til å realisere ambisjonene ikke følger etter, sier Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO.

Norge eneste i Norden som kutter i forskningen

– En stadig mindre andel av de offentlige forskningsmidlene går til næringsrettet forskningsfinansierin. Denne trenden må snus, sier Anniken Hauglie, viseadministrende direktør i NHO.

Publisert Sist oppdatert

På oppdrag fra NHO har Samfunnsøkonomisk analyse gått gjennom næringsrettet forskningsfinansiering i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Både hvordan tilskuddsordningene i de ulike landene er organisert og hvordan midlene brukes. Det viser seg at Norge kutter i næringsrettet forskning, men andre nordiske land styrker den.

– Feil vei for Norge

Norge har de senere årene, og ikke minst under pandemien, brukt omtrent like mye midler til forskning og utvikling som Finland, Sverige og Danmark. Nå går det derimot feil vei hos oss, mens de andre nordiske landene satser, heter det i en pressemelding fra NHO om rapporten.  I årets budsjett kuttet regjeringen nærmest en halv milliard kroner fra viktige satsinger som næringsrettet forskning på energi og ikt, samt til innovasjonsprosjekter og nærings-phder, for å nevne noe.

– Næringslivets kunnskapsbehov må i større grad være førende for hvilke forskningsprosjekter som får finansiering, sier Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS