IKKE KONKURRANSEDYKTIG: Det er et godt stykke igjen før hydrogen prismessig kan konkurrere med fossile energibærere, konkluderer Enova.

Ny rapport: For dyrt å produsere hydrogen

Publisert

Det koster så mye å produsere hydrogen fra fornybar kraft i Norge at det ikke lønner seg økonomisk i forhold til fossile energibærere som olje og gass.

Det viser en fersk rapport fra Enova.

Statsforetaket har belyst kostnadene for å produsere hydrogen fra fornybar kraft i Norge basert på markedsdata.

I et såkalt base-case, basert på mindre anlegg på om lag 20 MW installert kraft, viser beregninger at det vil koste om lag 60 kroner for å produsere 1 kg hydrogen. Driftskostnader utgjorde om lag to tredeler av denne summen, hvorav kostnader til kraft og nettleie utgjorde 35 kroner per kg, eller om lag 60 % av kostnaden for å produsere én kg hydrogen.

-Kostnadene i base-caset vil i de fleste tilfeller være godt stykke over det som må til for at hydrogen kan konkurrere med fossile energibærere, sier Sigmund Størset, seniorrådgiver i Enova. Han sier videre i en pressemelding at tallene viser at det fremdeles er et stort behov for videre utvikling, skalering og modning av verdikjedene for å redusere kostnadene.

Hensikten med rapporten er i følge pressemeldingen fra Enova å øke kunnskapen rundt hydrogenproduksjon slik at usikkerheten kan bli lavere for dem som ønsker å bruke hydrogen til å redusere sine utslipp i fremtiden.

Rapporten baserer seg på data fra ti faktiske og modne prosjekter som søkte om støtte under støtteprogrammet «Hydrogen til maritim transport» i 2022. Fem av disse prosjektene fikk støtte av Enova.

Hele rapporten kan leses her 

Powered by Labrador CMS