Nytt fra 1. juli er at arbeidsavtalen skal være signert senest én uke etter at arbeidsforholdet startet.

NYE KRAV TIL ARBEIDSAVTALEN FRA 1.JULI

Det er kommet nye krav til arbeidsavtalen. De nye lovkravene betyr ikke at arbeidsgiver må oppdatere gjeldende arbeidsavtaler som er inngått før 1. juli 2024.

Men hvis arbeidstaker ber om det, skal arbeidsgiver endre og supplere den eksisterende arbeidsavtalen i tråd med lovendringene. I så fall har arbeidsgiver to måneders frist til å endre avtalen, melder Arbeidstilsynet. 

Tidspunkt for kontraktsignering

Tidligere skulle arbeidsforhold som varer over én måned, ha arbeidsavtalen klar senest én måned etter oppstart. Nytt fra 1. juli er at arbeidsavtalen skal være signert senest én uke etter at arbeidsforholdet startet.

Eventuell prøvetid

Hvis arbeidsavtalen har en bestemmelse om prøvetid, kan den aldri være mer enn seks måneder. Dette gjelder fortsatt. Fra 1. juli kommer det i tillegg krav om at den eventuelle prøvetiden i midlertidige arbeidsforhold aldri kan vare lenger enn halvparten av ansettelsestiden.

Lønn og godtgjørelse

Arbeidsavtalen må som før inneholde opplysninger om lønn, eventuelle tillegg og andre godtgjørelser, og tidspunkt og måte for lønnsutbetaling.

Fra 1. juli kommer i tillegg krav om at de ulike elementene som inngår i lønna, må oppgis for seg.

Les mer om avtalen i forhold til arbeidstid, vaktendringer,  innleiers identitet, kompetanseutvikling og sosiale ytelser her

Powered by Labrador CMS