Norsk Sykepleierforbund støtter forslaget om obligatorisk samfunnsplikt i Norge. – Men flere tusen ufaglærte ungdommer kan ikke settes inn i helsevesenet slik det er organisert i dag, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Obligatorisk samfunnsplikt for unge  - en god idé?

Publisert Sist oppdatert

Pliktår

Rundt 9000 av et årskull på 60 000 gjennomfører førstegangstjeneste hvert år. Stavanger Ap vedtok i februar at de går inn for militær verneplikt eller samfunnsplikt for alle i et årskull. Rogaland, Trøndelag og Innlandet Ap har vedtatt liknende forslag.  Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkhol (Ap) støtter forslaget. 

Kilde: Klassekampen

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkhol (Ap) støtter forslaget fra tre av Aps fylkeslag om militær verneplikt eller samfunnsplikt for alle nittenåringer.  Norsk Sykepleierforbund støtter det på én betingelse. Aftenposten kaller forslaget en avsporing.

– Det virker tilsynelatende som flere regjeringsmedlemmer mener at bare man har hender og kropp, kan man jobbe i helsevesenet, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til Klassekampen. – Men det vil kreve tett oppfølging og faglig ledelse å sikre at oppgavene disse ungdommene skal utføre, står i stil med den kompetanse og erfaringen de har. 

Betingelsen

Hun viser til at en sykepleierleder i dag leder i gjennomsnitt 93 ansatte. 

– Det er allerede for mange. Skal vi få mange ufaglærte ungdommer inn i helsevesenet, må vi ha tung satsning på førstelinjelederne og flere sykepleierledere. Vi må ha formalisert ledelse på hver vakt, også kveld, natt og helg. 

Partilagene vil ha et obligatorisk pliktår for dem som ikke avtjener førstegangstjeneste i det militære. 

– Alle skal bidra

– Vi vet at det er stort behov for arbeidskraft i samfunnet vårt. Alle skal bidra til fellesskapet. Vi går tom for folk før vi går tom for ressurser, sier Nordtun til Dagbladet om hvorfor hun støtter tanken.

Videreutvikling av verneplikten er viktig. Forslag om samfunnsplikt er en ren avsporing.

Aftenposten på lederplass

– Men det blir ikke nødvendigvis mer arbeidskraft av å innføre samfunnstjeneste, svarer Aftenposten på lederplass som mener Nordtun har et "pussig syn på hva det er å bidra til samfunnet".  –  Unge som går ut i vanlig jobb eller utdanner seg, bidrar til samfunnet selv om de ikke er pålagt det av staten.

Aftenposten tar til orde for en mer fleksibel førstegangstjeneste som flere avtjener.

Dette handler også om fellesskap, og om at – absolutt alle – skal tjene sin plikt før de krever sin rett

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap)

–Det (forslaget, red.anm) fremstår som en gjeninnføring av siviltjenesten. 19-åringer skal sendes ut blant annet på sykehjem, i barnehager og til organisasjoner for å være billig, ufaglært arbeidskraft. 

Ønsker videreutvikling av Forsvaret

Videreutvikling av verneplikten er viktig. Forslag om samfunnsplikt er en ren avsporing.

Verneplikten er sentral i norsk beredskap. I 2023 fullførte snaut 10.000 førstegangstjeneste. Rundt 50.000 av hvert årskull avtjener ikke verneplikt. I realiteten er den blitt frivillig.

Vi må ha formalisert ledelse på hver vakt, også kveld, natt og helg.

Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund om hva som kreves hvis ufaglærte skal jobbe på sykehus.

Forsvarskommisjonen anbefaler at flere kalles inn. Begrunnelsen er at hele Forsvaret må styrkes. Kommisjonen mener tjenesten også bør differensieres mer. Den mener selv tre måneder kan være en mulig minimumstjeneste. Det normale er 12 eller 16 måneder.

Den debatten er viktig. 

Powered by Labrador CMS