REGJERINGEN LYSER UT PENGER TIL HELTIDSIDEER

Helse- og omsorgsyrker, varehandel og servicenæringer er typiske deltidsyrker.

Regjeringen belønner ideer til heltidsprosjekter

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil frem til nyttår dele ut 12,6 millioner kroner til forsøksprosjekter som fokuserer på at folk skal jobbe heltid. Søknadsfristen er 31. oktober. 

Eksempler på slike prosjekter er endring av turnuser og vaktordninger, tiltak for rekruttering til heltidsstillinger eller andre interne endringer.

Omdiskutert lovendring

Før jul i fjor kom loven om rett til heltidsstillinger med unntak dersom arbeidsgiver skriftlig kan dokumentere – og legge fram for tillitsvalgte – behovet for deltidsansettelse. Les mer her. Endringene i Arbeidsmiljøloven er omdiskutert.

Både offentlige og private kan søke

– Regjeringen har styrket retten til heltid i lovverket. Samtidig vet vi at det skal mer til for å bygge heltidskultur. Derfor trenger vi mer kunnskap om hva som skal til for at flere får anledning til å jobbe heltid. Pengene som nå blir lyst ut skal bidra til å få fram gode ideer og nye erfaringer, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding.

 Både offentlige og private kan søke om midler til forsøk i sin virksomhet. Regjeringen ønsker også å videreføre potten på same nivå i 2024 og 2025. Helse- og omsorgsyrker, varehandel og servicenæringar peker seg ut som bransjer med mye deltid. Disse skal prioriteres i forsøket.

 

Vi trenger mer kunnskap om hva som skal til for at folk skal få anledning til å jobbe heltid, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Pengene som lyses ut skal bidra til å få fram gode erfaringer og ideer.

Typiske deltidsyrker

I 2022 jobbet 25,5 prosent av alle sysselsatte deltid.  Helse- og omsorgsyrker , varehandel og servicenæringer peker seg ut som bransjer med mye deltid. I forsøket skal prosjekt i bransjer med mye deltid prioriterest.

– Alle som ønskjer å jobbe i en hel og fast stilling, må få anledning til det. Mange virksomheter jobber allerede godt med dette. Med heltidspotten åpner vi for å løfte frem de gode eksemplene, sier Mjøs Pedersen.

NAV administrerer ordningen

Totalt 15 millioner kroner er satt av til dette i 2023. I tillegg til de 12, 6 millionene til forsøksprosjektene er det også satt av 1,5 millioner til følgeforskning for å få samlet kunnskapen, og for å spre informasjon om hvilke tiltak som fungerer best.

NAV administrerer ordningen, men tildelingen av midlene skal skje i samarbeid med partene i arbeidslivet. Les mer her.

Søknadsfrist er 31. oktober 2023.

Powered by Labrador CMS