Endringer i det nye inntektssystemet for fylkeskommunene

JIPPI FRA INNLANDET: – Dette er en gledens dag! Her har regjeringen vært lydhøre når vi har påpekt vår tolkning av kompliserte kommunenøkler, sier fylkesordfører Thomas Breen

Regjeringen regnet feil - Innlandet får etterbetalt 43 millioner kroner

Innlandet fylkeskommune får etterbetalt 43 millioner kroner på grunn av feil i statsbudsjettet. Samtidig får de full statlig kostnadsdekning for Tretten bru. 

– Vi konstaterer at vi har en regjering som lytter til våre innspill, sier fylkesordfører Thomas Breen i en pressemelding. Han roser regjeringen for å ha vært lydhøre til fylkeskommunens tolkning av "kompliserte kommunenøkler". 

Påpekte feil i inntektssystemt

Innlandet fylkeskommune har i lengre tid vært i dialog med Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om endringene i det nye inntektssystemet for fylkeskommunene, som gjelder fra statsbudsjettet for 2024. Fylkeskommunen har påpekt mulige feil i beregningene til KDD, og dette har departementet nå sagt seg enig i. 

I kommuneproposisjonen legger KDD opp til at de fylkeskommunene som har fått for lite i rammetilskudd i 2024 som følge av feil, kompenseres med skjønnsmidler i 2024. Inntektssystemet blir samtidig korrigert for framtidige år. For Innlandet fylkeskommune betyr det en kompensasjon på 43 millioner kroner for 2024. 

Effekten av det nye inntektssystemet var egentlig satt til 29 millioner kroner i økt rammetilskudd, men blir nå oppjustert til 93 millioner kroner. 

Penger til Tretten Bru

Regjeringen foreslår et ekstraordinært tilskudd til Innlandet fylkeskommune på 101,5 mill. kroner i 2024 for å dekke fylkeskommunens merutgifter i perioden 2022-2024 som følge av at Tretten bru kollapset i august 2022.

Forslaget omfatter ikke utgifter til bygging av ny bru, men regjeringen legger opp til å dekke fremtidige utgifter til ny permanent bru samt eventuelt gjenstående merutgifter i fremtidige statsbudsjetter.

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. 

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Fakta om inntektssystemet

Inntektssystemet skal bidra til et likeverdig tjenestetilbud over hele landet gjennom fordelingen av penger til fylkeskommunen. Gjennom inntektssystemet blir rammetilskudd og skatteinntekter fordelt mellom fylkeskommunene. 

Våren 2022 oppnevnte Kommunal- og distriktsdepartementet et ekspertutvalg for å vurdere og foreslå endringer i inntektssystemet for fylkeskommunene. 

Fra 1. januar 2024 ble tre fylker delt opp i sju nye. Viken ble Akershus, Buskerud og Østfold, Vestfold og Telemark delte seg i to og det samme gjorde Troms og Finnmark. På grunn av dette var det behov for et nytt inntektssystem som er tilpasset den nye inndelingen. 

Det nye inntektssystemet gjelder fra 2024.

Kilde: Pressemelding fra Innlandet Fylkeskommune

Powered by Labrador CMS