CICERO Senter for klimaforskning er Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning. Cicero-direktør Kristin Halvorsen skal lede utvalget som skal se på kjernekraft som en mulig energikilde fremover.

Regjeringen utreder kjernekraft

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede kjernekraft som mulig kraftkilde i Norge.  I Innlandet har 23 av kommunene for lite kraft. 

Et økende kraftbehov og behovet for utslippsfrie og stabile energikilder har igjen aktualisert spørsmålet om kjernekraft.  I tillegg har private aktører i samarbeid med kommuner planer om etablering av kjernekraftproduksjon. 

Cicero-direktør Kristin Halvorsen skal lede utvalet, som skal levere sin rapport innen 1. april 2026.

– Kjernekraft er en  kompleks energikilde som rører ved ei rekke samfunnsområder. Det er derfor behov for å skaffe eit oppdatert og solid kunnskapsgrunnlag om kjernekraft som mulig energikilde i det norske kraftsystemet, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding fra regjeringen.

I Innlandet står 15 kommuner for over 70 prosent av kraftproduksjonen i regionen. 23 av kommunene har for lite kraft.

– Innlandet trenger å øke krafttilgangen for å få energi nok til bedriftene, til husholdningene, til digitaliseringen og til klimaomstillingen i transportsektoren og næringslivet, sier NHOs regiondirektør Jon Kristiansen til Næring24. 

ER KJERNEKRAFT LØSNINGEN? Energiminister Terje Aasland og Cicero-direktør Kristin Halvorsen.

Utvalget får følgjande medlemmer:

1. Kristin Halvorsen, direktør, Oslo (leiar)

2. Jørgen Bjørndalen, sjefskonsulent, Asker

3. Monica Endregard, sjefsforskar, Lillestrøm

4. Daniel Karlsson, sjefsingeniør, Malmø

5. Carl Magnus Larsson, konsulent, Stockholm

6. Astrid Liland, direktør helse, miljø og sikkerheit, Bærum

7. Lars Petter Maltby, direktør, Arendal

8. Linda Nøstbakken, forskingsdirektør, Bergen

9. Sigrid Eskeland Schütz, professor, Bergen

10. Asgeir Tomasgard, professor, Trondheim

11. May Thorseth, professor, Trondheim

12. Atle Valseth, divisjonsdirektør, Halden

Det skal i tillegg etablerast ei ressursgruppe med fagpersonar som kan hjelpe til og gi innspel til utvalet på viktige fagområde, og sikre involvering av sentrale fagmiljø.

Powered by Labrador CMS