HISTORISK SATSNING PÅ GRØNN INDUSTRI

– Skog- og trenæringen og annen bioøkonomi kan bidra til stor verdiskaping og utvikling av arbeidsplasser i hele Norge. Utviklingen av mer bærekraftig fôr til matproduksjon er en mulighet for å øke selvforsyningen i Norge og redusere klimagassutslippene, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Regjeringen vil ha fortgang på det grønne skiftet

– Næringslivet vårt skal gjennom den største omstillingen i moderne tid. Privat kapital skal lede an. Regjeringen skal bidra med «gode virkemidler og statlig risikoavlastning for å få fortgang på grønne industriprosjekter». Disse skal bygges på skuldrene til eksiterende industri.

 

Dette sa næringsminister Jan Christian Vestre under lanseringen en oppdatert versjon av Grønt industriløft.

 Den første versjonen kom ut i juni. Da pekte regjeringen på syv innsatsområder med store vekstmuligheter: havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2-håndtering, skog-, tre- og bioøkonomi, og prosessindustri.

Manufacturing og solindustri

Nå intensiveres arbeidet og to nye innsatsområder inkluderes; manufacturing og solindustri. Målet med det grønne industriløftet er å bidra til økt grønn verdiskaping i ny og eksisterende industri, økt eksport og til at Norge kan halvere klimagassutslippene innen 2030. Det grønne industriløftet skal ha vært utformet i tett samarbeid med bedriftsledere, ansatte, fagmiljøer og partene i arbeidslivet.

Statsminister Jonas Gahr Støre, næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Geir Pollestad lanserte i forrige uke versjon to av det det grønne industriløftet. (Foto: David Tvetene / Nærings- og fiskeridepartementet.)

 – Største omstilling i moderne tid

– Næringslivet vårt skal gjennom den største omstillingen i moderne tid. Regjeringen vil spille på lag med bedriftene og bidra til at aktørene lykkes med å gripe mulighetene som ligger i den grønne omstillingen. Privat kapital skal lede an, og regjeringen skal bidra med gode virkemidler og statlig risikoavlastning for å få fortgang på grønne industriprosjekter. Nå varsler regjeringen en historisk satsing, sier Vestre.

Tempoet i arbeidet med grønt industriløft skal økes:

– Vi må både skape og dele. I Norge har vi et næringsliv i verdensklasse. Det er viktig når vi nå skal gjennom den største omstillingen i historien. Vi vil styrke samarbeidet med våre nærmeste handelspartnere og gi ny kraft bak tiltak som skal løse klimautfordringene. Krigen i Ukraina, et endret sikkerhetspolitisk klima og økende etterspørsel etter grønn energi er viktig bakteppe for at vi nå oppdaterer og forsterker veikartet for grønt industriløft, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Powered by Labrador CMS