Regjeringen vil ha styringsmekanismer som begrenser krafteksporten i situasjoner der det er fare lite vann i magasinfyllingene. Fra venstre: NVE-direktør Kjetil Lund, statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland. (Foto: Olje- og energidepartementet).
Regjeringen vil ha styringsmekanismer som begrenser krafteksporten i situasjoner der det er fare lite vann i magasinfyllingene. Fra venstre: NVE-direktør Kjetil Lund, statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland. (Foto: Olje- og energidepartementet).

Regjeringen vil lovfeste kraftprodusentenes ansvar

– Vi skal være trygge på at vi alltid har nok vann i magasinene våre. Det skal alltid være strøm i stikkontakten og vi skal ha nok kraft til industrien vår.

Dette sa statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding før helgen. Ifølge pressemeldingen vil Regjeringen innføre en styringsmekanisme som lovfester produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft.

Den nye styringsmekanismen innebærer at det stilles større krav til produsentene i situasjoner der det er utsikter til at magasinfyllingen kan nå lave nivåer. Gjennom dette kan eksporten begrenses.

Styringsmekanismen skal innføres i god tid før neste vinter.

Les også om: Annerledeslandet Norge

 

Styringsmekanismen består av følgende tiltak:

  • Lovfesting av produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft
  • En formalisering av rapporteringsordningen for vannkraftprodusenter fra sommeren 2022
  • Krav om at produsentene utarbeider strategier for å ivareta forsyningssikkerheten og adgang for energimyndighetenes til å føre tilsyn og kontroll med disse, herunder sanksjoner
  • Adgang for energimyndighetene til å gripe inn i magasindisponeringen i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi
  • Tydeliggjøring av at det av hensyn til forsyningssikkerheten kan fastsettes begrensninger på utenlandsforbindelsene i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi

– Til syvende og sist er det kun økt utbygging av fornybar energi i hele landet som vil kunne sikre forsyningen av kraft i fremtiden. Her har regjeringen en stor gjenstående jobb å gjøre skal vi unngå knapphet på kraft de neste årene. Fornybarnæringen er klare til å gjøre sitt, og regjeringen må sikre rammevilkår og forutsigbarhet som legger til rette for det kraftløftet vi nå trenger, sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge.

Powered by Labrador CMS