Digital selskapsetablering for å slippe skjemaveldet 

Lansering av digital quick-fix for næringslivet: Fra venstre: Kommunikasjonsdirektør i Brønnøysundregistrene, Kristine Aasen, NHO-sjef Ole Erik Almlid og sjefen i Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk. Foto: NHO

Selskapsetablering på 24 timer

Etablering av nytt selskap kunne tidligere ta 30 dager. Med NHOs nye digitale løsning skal det kunne fikses i løpet av noen dager. Målet er 24 timer. 

– Norske bedrifter skal få bruke mest mulig av tiden og energien sin på å skape verdier, ikke på å fylle ut offentlige skjemaer eller lete frem i offentlig byråkrati, sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid på lanseringen av "Digital selskapsetablering". 

 Gjennom et privat-offentlig samarbeid heldigitaliseres nå løsningen. Det gjør det enklere og raskere å starte bedrift. Målet er at næringsdrivende kan etablere selskap på 24 timer.

NHO er blant de organisasjoner som lenge har jobbet for å få myndighetene med på å gjøre det enklere å starte bedrifter. NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid sier at denne digitale tjenesten er en viktig forenkling.

Offentlig og privat samarbeid

– Norske bedrifter skal få bruke mest mulig av tiden og energien sin på å skape verdier, ikke på å fylle ut offentlige skjemaer eller lete frem i offentlig byråkrati. Utviklingen av tjenesten Digital selskapsetablering er også et veldig godt eksempel på offentlig-privat samarbeid. Det er kraft i det at innovative offentlige etater og privat sektor går sammen og finner gode løsninger, sier Almlid ifølge en pressemelding fra NHO. 

Bruke tiden sin på verdiskaping

Næringsminister Jan Christian Vestre deltok også under lanseringen. Han påpeker at det å gjøre hverdagen enklere for næringsdrivende er høyt prioritert i regjeringen.

– Forenkling og digitalisering sparer ressurser og gir konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Den digitale selskapsetableringen vi lanserer i dag gjør at næringsdrivende kan bruke tiden sin på verdiskaping heller enn å bale med papirer, sier næringsminister Vestre.

Flere forenklingsprosjekter

Tjenesten "Digital selskapsetablering" er kommet på plass etter et innovativt samarbeid mellom offentlig sektor og finansnæringen – med Sparebank1 i spissen. Brukerne kan nå også registrere sin bedrift enklere i nettbanken sin - i en tjeneste de kjenner fra før, heller enn å måtte gå inn hos Brønnøysundregistrene.

– Digital selskapsetablering er en av flere forenklingsprosjekter vi jobber med. Regjeringen vil redusere næringslivets kostnader og byrder med 11 milliarder kroner. Det er et ambisiøst mål, og vi jobber på for å komme i mål innen 2025, sier Vestre.

Skal slippe å registrere seg

Finansnæringen har vært spesielt viktig i utviklingen av tjenesten "Digital selskapsetablering". SpareBank 1 har jobbet sammen med Brønnøysundregistrene for å digitalisere og forenkle prosessen med å starte en nytt AS. Den nye løsningen skal gi brukeren veiledning og råd i forbindelse med etablering av bedriften – men aller viktigst: Brukeren skal nå slippe å registrere seg både i banken og hos offentlige myndigheter – det holder å registrere seg i tjenesten "Starte AS" på SpareBank 1s nettsider.

– Det er helt avgjørende at både det offentlige og banker legger til rette for at flere lykkes med å starte og drive en bedrift. Å korte ned tid og krefter man bruker på å etablere selve bedriften, er en vesentlig faktor for å kunne lykkes i oppstartfasen. For oss i SpareBank 1 var det også helt selvsagt å være med på å legge til rette for dette, mener Marianne Bakke, konserndirektør BM i SpareBank 1 SR-bank.

Sømløs integrering

Fra offentlig side er det Brønnøysundregistrene som har stått for samarbeidet og utvikling av den nye tjenesten.

– Med vår felles digitale selskapsetableringstjeneste skjærer vi ned etableringstiden betraktelig. Vi integrerer sømløst tjenesten med plattformer der brukerne allerede opererer, som nettbanker og regnskapsprogrammer. Dette effektive samarbeidet med finansbransjen, som vi verdsetter høyt, gjør oss i stand til å legge til rette for en raskere og enklere oppstartsprosess, sier Lars Peder Brekk, direktør ved Brønnøysundregistrene.

Nettbanken Folio AS er også ferdig med sin sluttbrukerløsning, DNB nærmer seg løsning for etablering, og Fiken er i gang med en løsning for etablering av enkeltpersonforetak.

Kilde: Pressemelding fra NHO

Powered by Labrador CMS